ข้าว
พันธุ์ข้าว
เหนียวสันป่าตอง
27 มีนาคม 2552
6,811
ประวัติพันธุ์ -ได้จากการคัดเลือกข้าวเจ้าสายพันธุ์เหลืองใหญ่ 10-137-1 ซึ่งกลายพันธุ์เป็นข้าวเหนียว โดยนายมณี เชื้อวิโรจน์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง นำไปปลูกคัดพันธุ์ใหม่ จนได้พันธุ์เหนียวสันป่าตอง 137-1-16
ชื่อพันธุ์ - เหนียวสันป่าตอง (Niaw San-pah-tawng )
ชนิด - ข้าวเหนียว
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ ให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อ วันที่ 6 พฤษภาคม 2505

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเหนียว สูงประมาณ 150 เซนติเมตร
- ไวต่อช่วงแสง
- ทรงกอแฝเล็กน้อย ต้นค่อนข้างแข็ง รวงยาว เมล็ดยาวเรียว
- เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.1 x 7.2 x 1.3 มิลลิเมตร
- ข้าวเปลือกสีน้ำตาล
- อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 26 พฤศจิกายน
- ระยะพักตัวของเมล็ด ประมาณ 6 สัปดาห์
- คุณภาพข้าวสุก เหนียวนุ่ม

ผลผลิต - ประมาณ 526 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล และค่อนข้างต้านทานโรคไหม้
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคใบสีส้ม
- ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและแมลงบั่ว
- กลายพันธุ์เป็นข้าวเจ้าได้ง่าย

พื้นที่แนะนำ - ภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ความรู้เกี่ยวกับข้าว-ชาวนา กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น
   
เรื่องใหม่ล่าสุด
x
ห่อนึ่งไก
23 กุมภาพันธ์ 2561
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-29°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
21-30°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×