เห็ด
เห็ดฟาง
น้ำหมักชีวภาพดับกลิ่นทะลายปาล์มก่อนเพาะเห็ดฟาง
07 มกราคม 2556
2,521
การเพาะเห็ดฟางด้วยทะลายปาล์มน้ำมัน นับเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เกษตรกรสวนปาล์มนิยมทำเป็นอาชีพเสริม และสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี และสำหรับเทคนิคในการเพาะนั้นมีหลากหลายวิธี หลากหลายขั้นตอน แต่วิธีที่เหมือนกันทุกรายก็คือการล้างทะลายปาล์มก่อนหว่านเชื้อเห็ดฟางนั่นเอง
จากการสัมภาษณ์ คุณธีรพงศ์ พานิชย์ เกษตรกรสวนปาล์ม หมู่บ้านสหกรณ์ ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ ได้ทราบถึงขั้นตอนและกรรมวิธีในการล้างทะลายปาล์มก่อนจะหว่านเชื้อเห็ดฟางว่า นอกจากจะล้างด้วยน้ำธรรมดาหรือล้างด้วยน้ำปูนขาวแล้ว บางครั้งตนก็ใช้น้ำหมักชีวภาพในการล้าง สำหรับน้ำหมักชีวภาพนี้ นอกจากจะช่วยดับกลิ่นแล้ว ยังเป็นธาตุอาหารให้แก่เห็ดได้เป็นอย่างดี
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ธีรพงศ์ พานิชย์.เกษตรกรสวนปาล์ม ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่. สัมภาษณ์, 11 ธันวาคม 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-34°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×