สูตรสมุนไพรและสารเคมี
สูตรสมุนไพร
การใช้พืชสวนครัวกำจัดแมลงศัตรูพืช
27 พฤศจิกายน 2558
2,027
สารชีวภาพกำจัดแมลง ปัจจุบันนี้การทำเกษตร หรือการทำไร่นาสวนผสมผสาน การปลูกพืชไว้เพื่อรับประทานเองภายในครัวเรือน หรือเพื่อจำหน่ายเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย เนื่องจากคนในยุคปัจจุบันหันมาให้ความสนใจกับสุขภาพมากขึ้น ปลูกพืชไว้เพื่อใช้ประโยชน์เพื่อรับประทานเอง และที่สำคัญผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเลือกรับประทานหรือเลือกใช้พืชผักที่ปราศจากสิ่งปนเปื้อนจากสารพิษ ดังนั้นผู้ผลิตหรือเกษตรกรส่วนใหญ่จึงให้ความสำคัญถึงขั้นตอนการผลิตโดยตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค หันมาใช้สารชีวภาพในการบำรุงพืช หรือกำจัดแมลง กันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณวิรัตน์ จีนลักษณ์ เกษตรกรจากชุมชนบ้านเกาะโพธิ์ ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จในเรื่องการทำเกษตรผสมผสาน วันนี้คุณวิรัตน์ ได้นำวิธีการทำสารชีวภาพกำจัดแมลงสำหรับพืชผักและไร่นาสวนผสม มาฝากสำหรับผู้ที่สนใจ เพื่อนำไปใช้กับพื้นที่การเกษตรของตนเอง
++ สูตรพืชสวนครัวกำจัดแมลงศัตรูพืช ++

1.พริกขี้หนูจำนวน 1 กิโลกรัม

2.ตะไคร้หอมจำนวน 1 กิโลกรัม

3.ข่าและขิงจำนวน 1 กิโลกรัม

4.ใบสาบเสือจำนวน 2 กิโลกรัม

5.น้ำจำนวน 10 ลิตร

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วิรัตน์ จีนลักษณ์ อายุ : 51 ปี ที่อยู่ : หมู่ที่6 ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-32°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
20-32°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
23-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×