ดิน-น้ำ
การจัดการดิน
ปุ๋ยหมักจากสับปะรด บำรุงดินดี ผักโตเร็ว
07 กันยายน 2559
4,397
นายเจริญ หอยสังข์ เกษตรกรตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสบความสำเร็จในการทำสวนผสม โดยใช้วิธีทางชีวภาพแก้ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ จนสามารถสร้างรายได้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี จากผลผลิตพืชหลายชนิด
นายเจริญ ได้ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ Farmer info.จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อครั้งลงพื้นที่ ว่า เดิมทีใช้ปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูกเป็นจำนวนมากเนื่องจากลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินปนทราย ซึ่งเป็นดินแน่นทึบ อัดตัวแน่น รากของต้นไม้ชอนไชหาอาหารได้ยาก ขาดอินทรียวัตถุ ธาตุโพแทสเซียมและฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช โดยหลังจากใช้ปุ๋ยเคมีเป็นระยะเวลานาน สภาพดินก็เสื่อมโทรมจุลินทรีย์ในดินยิ่งลดลง ดินก็ยิ่งเป็นกรดมากขึ้น อีกทั้งปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเริ่มหันมาใช้น้ำหมักชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี สำหรับขั้นตอนการทำน้ำหมักสับปะรดนั้นมีดังนี้
++ สูตรปุ๋ย ++

1. สับปะรด 100 กิโลกรัม

2. กากน้ำตาล 20 กิโลกรัม

3. พด.2 จำนวน 2 ซอง

4. น้ำสะอาด 50 ลิตร

++ วิธีการทำ ++

ฝานสับปะรดให้เป็นชิ้นเล็กๆ คลุกเคล้ากับกากน้ำตาล และพด.2 เทใส่ถังหมัก เติมน้ำตามลงไปคนให้เข้ากัน ปิดฝาให้สนิท หมักทิ้งไว้ 1 เดือน หรือเมื่อมีกลิ่นหอมก็สามารถนำมาใช้กับพืชชนิดต่างๆ ได้

++ วิธีการใช้ ++

น้ำหมักสับปะรด 200 ซีซี ผสมกับน้ำสะอาด 15-20 ลิตร ฉีดพ่นพืชผัก ทุกๆ 3-7 วัน

** สูตรน้ำหมักสับปะรดสูตรนี้ ช่วยทำให้ดินโปร่ง ร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี บำรุงต้น บำรุงใบ ช่วยให้พืชผักออกใบ เพิ่มคุณภาพของผลผลิตให้มากขึ้น รวมทั้งการทำน้ำหมักชีวภาพใช้เองสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต สร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกร
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เจริญ หอยสังข์. สัมภาษณ์ , 1 ธันวาคม 2555
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-31°C
นครราชสีมา
24-31°C
ชลบุรี
25-29°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-26°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×