ดิน-น้ำ
การจัดการดิน
ปุ๋ยหมักจากสับปะรด บำรุงดินดี ผักโตเร็ว
07 กันยายน 2559
7,787
นายเจริญ หอยสังข์ เกษตรกรตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสบความสำเร็จในการทำสวนผสม โดยใช้วิธีทางชีวภาพแก้ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ จนสามารถสร้างรายได้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี จากผลผลิตพืชหลายชนิด
นายเจริญ ได้ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ Farmer info.จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อครั้งลงพื้นที่ ว่า เดิมทีใช้ปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูกเป็นจำนวนมากเนื่องจากลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินปนทราย ซึ่งเป็นดินแน่นทึบ อัดตัวแน่น รากของต้นไม้ชอนไชหาอาหารได้ยาก ขาดอินทรียวัตถุ ธาตุโพแทสเซียมและฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช โดยหลังจากใช้ปุ๋ยเคมีเป็นระยะเวลานาน สภาพดินก็เสื่อมโทรมจุลินทรีย์ในดินยิ่งลดลง ดินก็ยิ่งเป็นกรดมากขึ้น อีกทั้งปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเริ่มหันมาใช้น้ำหมักชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี สำหรับขั้นตอนการทำน้ำหมักสับปะรดนั้นมีดังนี้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เจริญ หอยสังข์. สัมภาษณ์ , 1 ธันวาคม 2555
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
23-29°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×