พืชไร่
หญ้าแฝก
ปุ๋ยหมักคุณภาพสูงจากใบหญ้าแฝก
12 มีนาคม 2556
2,622
หญ้าแฝก พืชมหัศจรรย์ อุ้มน้ำฟื้นฟูดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น พืชชนิดนี้มีประโยชน์หลากหลายที่เกษตรกรเห็นประจักษ์ชัดจากการนำมาใช้ในพื้นที่ทางการเกษตร สำหรับคุณผล มีศรี หมอดินอาสาประจำอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลหมอดินดีเด่นประดับประเทศปี 2554 ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการ Farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ว่า หญ้าแฝกนอกจากมีประโยชน์จากการนำมาปลูกหรือขยายพันธุ์ในพื้นทางการเกษตรแล้ว ต้นหญ้าแฝกยังสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สำหรับใช้บำรุงพืชผักสวนครัว และไม้ผลยืนต้นได้ดีอีกด้วย มีข้อแตกต่างจากเศษพืชอื่นๆตรงที่ต้นหญ้าแฝกมีธาตุอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชมากมาย การทำปุ๋ยหมักจากหญ้าแฝก ทำได้ง่ายๆกับหญ้าแฝกทุกสายพันธุ์ เกษตรกรทั่วไปสามารถทำได้ถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จำนวนมาก ส่วนผสมดังนี้
++ สูตรปุ๋ยหมักคุณภาพสูงจากใบหญ้าแฝก ++

1. หญ้าแฝกสด ทั้งรากต้นใบ 700 กิโลกรัม

2. มูลสัตว์แห้ง 200 กิโลกรัม

3. แกลบดำ 50 กิโลกรัม

4. ขี้เถ้า(จากการเผาถ่านหรือเศษพืช) 50 กิโลกรัม

5. ปุ๋ยสูตร 46-0-0 2 กิโลกรัม

6. พด.1 จำนวน 1 ซอง

7. น้ำเปล่า 200 ลิตร


++ วิธีการทำ ++

1.การเตรียมวัสดุ หั่นหรือสับต้นหญ้าแฝกให้เป็นชิ้นเล็กๆ จากนั้นแบ่งวัสดุในการทำปุ๋ยหมักอย่างละครึ่งเพื่อทำเป็นกองปุ๋ย 2 ชั้น

2. การกองปุ๋ยชั้นแรก ใช้ใบหญ้าแฝก 350 กิโลกรัม ผสมกับ มูลสัตว์แห้ง 100 กิโลกรัมทับด้วยแกลบดำ 25 กิโลกรัม,ขี้เถ้า 25 กิโลกรัมและหว่านปุ๋ยสูตร46-0-0หน้ากอง จำนวน 1 กิโลกรัม รดด้วยน้ำพด. 1 ที่ผสมไว้ข้างต้นให้เปียก จำนวน 100 ลิตร

3. ชั้นที่สอง ให้กองปุ๋ยทับชั้นแรกโดยใช้ส่วนผสมที่เหลือ คือ หญ้าแฝก 350 กิโลกรัม ผสมกับ มูลสัตว์แห้ง 100 กิโลกรัมทับด้วยแกลบดำ 25 กิโลกรัม,ขี้เถ้า 25 กิโลกรัมและหว่านปุ๋ยสูตร46-0-0หน้ากองอีกจำนวน 1 กิโลกรัม จากนั้นรดน้ำเปล่าพอชุ่มแล้วนำน้ำพด. 1 จำนวน 100 ลิตรที่เหลือรดตามให้เปียก ก็จะได้ปุ๋ย 2 ชั้นตามสูตร

4. คลุมกองปุ๋ย ด้วยผ้าพลาสติกทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ จะสังเกตว่ากองปุ๋ยเริ่มมีความร้อน พอครบ 1 สัปดาห์ให้รดน้ำเปล่าบนกองปุ๋ยให้ชุ่มเพื่อคลายความร้อน และช่วยในเรื่องการย่อยสลายของกองปุ๋ย จากนั้นคลุมผ้าพลาสติกทิ้งไว้อีก 1 เดือน

5. หมักครบ 1 เดือน เมื่อครบ 1 เดือนให้กลับกองปุ๋ยแล้วรดน้ำให้ชุ่มอีกครั้ง จากนั้นคลุมผ้าพลาสติกทิ้งไว้อีก 2 เดือน

6. หมักครบ 2 เดือน หลังจากหมักครบ 2 เดือนจะพบว่ามีการย่อยสลายของเศษวัสดุทั้งหมด ให้นำปุ๋ยที่ได้มาพึ่งแดดให้แห้ง จากนั้นจะได้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากหญ้าแฝก สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เลย
++ อัตราการใช้ ++

1. พืชผักสวนครัว สามารถนำไปใช้โรยหน้าแปลงในช่วงเตรียมดินก่อนปลูก โดยใช้ปุ๋ยหมัก 1 ส่วน ผสมดินในแปลง 3 ส่วน ช่วยในการบำรุงดอก ลำต้น รากของพืชให้มีความแข็งแรง ช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์ วัตถุในดิน ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ ต้นพืชผักต้านทานต่อโรค

2.ไม้ผลหรือไม้ยืนต้น สามารถนำไปใช้ตามอายุของไม้ผลไม้ยินต้น 1 ปีต่อปุ๋ยหมัก 2 กิโลกรัม โดยพรวนดินแล้วใส่รอบทรงพุ่ม ปีละ 2-3 ครั้ง จะช่วยให้ไม้ผลไม้ยืนต้นมีความแข็งแรง แตกยอด ออกดอกผลได้ดี

เรียบเรียงโดย : ประพันธ์ จีระวัง เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ผล มีศรี.สัมภาษณ์, 27 พฤศจิกายน 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-32°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×