สัตว์ใหญ่
โคพื้นเมือง
ฟางราดยูเรียผสมกากน้ำตาลอาหารเสริมสำหรับโคขุนโดยไม่ต้องหมัก
21 ธันวาคม 2559
16,893
ฟางข้าวเป็นผลพลอยได้ทางการเกษตรที่นิยมนำมาเป็นอาหารในการเลี้ยงโค กระบือ เนื่องจากหาง่าย ราคาถูก และสามารถเก็บไว้ใช้ได้นาน ฟางข้าวมีเยื่อใยสูงเหมาะกับสัตว์เคี้ยวเอื้อง แต่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ ดังนั้นจึงนำมาเพิ่มโปรตีนและเพิ่มพลังงานเสริมเข้าไปในฟางข้าว ด้วยการทำฟางราดยูเรียผสมกากนํ้าตาล วิธีนี้ไม่ต้องเสียเวลาในการหมักฟาง จากการแนะนำของคุณพิเชษฐ์ ธนวัฒน์ เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการเลี้ยงโคขุน และอาสาปศุสัตว์เกษตร จ.สระบุรี ด้วยวิธีและขั้นตอนการทำ ดังนี้
วัตถุดิบส่วนผสม
1.ฟางข้าว 10 กิโลกรัม
2.น้ำ 6 กิโลกรัม
3.กากน้ำตาล 0.75 - 1 กิโลกรัม
4.ปุ๋ยยูเรีย 150 กรัม
5.ปี๊บเปล่า

ขั้นตอนการทำ
1.นำฟาง 10 กิโลกรัม ใส่ในภาชนะหรือรางอาหารสัตว์
2.ละลายกากน้ำตาล ปุ๋ยยูเรีย กับนํ้า 6 กิโลกรัม คนทุกอย่างจนละลาย
4.นำไปรดบนฟางที่อยู่ในรางอาหารคลุกเคล้าให้เข้ากัน
5.ทิ้งไว้สักครู่ แล้วนำไปให้โคกินได้เลย

เรียบเรียงโดย : เพิก กองศรี เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
พิเชษฐ์ ธนวัฒน์. สัมภาษณ์,5 พฤศจิกายน 2557.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×