ไม้ประดับ
การจัดการไม้ประดับ
การปลูกไม้ขุดล้อมจำหน่ายเชิงการค้า
23 พฤศจิกายน 2555
19,279
การปลูกไม้ขุดล้อมมาที่ ต.ชะอม ในช่วงนั้น กำลังคิดที่จะหาอาชีพใหม่ เพราะว่าตอนนั้นราคาปุ๋ย ราคายาฆ่าแมลงมีราคาสูง การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังจึงมีต้นทุนสูงขึ้น การหาอาชีพใหม่ต้องเป็นอาชีพที่ดีที่สุด ในระยะช่วงปี 2530 ได้มีการริเริ่มปลูกไม้ขุดล้อมแห่งแรกใน ต.ชะอม ที่วัดป่าสว่างบุญ เนื่องจากบ้านอยู่ใกล้วัด จึงเข้ามาศึกษาและนำไปปลูกที่บ้าน ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะปลูกไปทำไม จะขายที่ตลาดไหน เพราะยังไม่มีใครรู้จัก จึงได้มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆทั้งโทรทัศน์และหนังสือ ซึ่งใช้เวลา 5 ปี ให้เป็นที่รู้จักว่าเป็นแหล่งไม้ล้อมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
คุณนุกูลธรรมเล่าให้ฟังว่าในช่วงที่มีการขยายการปลูกไม้ขุดล้อมมาที่ต.ชะอม ในช่วงนั้นกำลังคิดที่จะหาอาชีพใหม่ เพราะว่าตอนนั้นราคาปุ๋ยราคายาฆ่าแมลงมีราคาสูงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังจึงมีต้นทุนสูงขึ้นการหาอาชีพใหม่ต้องเป็นอาชีพที่ดีที่สุดในระยะช่วงปี2530ได้มีการริเริ่มปลูกไม้ขุดล้อมรอบแห่งแรกในต.ชะอมที่วัดป่าสว่างบุญ เนื่องจากบ้านอยู่ใกล้วัดจึงเข้ามาศึกษาและนำไปปลูกที่บ้าน ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะปลูกไปทำไมจะขายที่ตลาดไหนเพราะยังไม่มีใครรู้จักจึงได้มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆทั้งโทรทัศน์และหนังสือซึ่งใช้เวลา5ปีให้เป็นที่รู้จักว่าเป็นแหล่งไม้ล้อมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

++ วิธีการปลูกล้อมต้นไม้ใหญ่ ++

1.ขุดหลุมปลูกให้กว้างไม่ต้องลึกมากเพราะรากพืชที่หาอาหารจะอยู่ใกล้ผิวดินรากพืชที่มี ประสิทธิภาพ ในการหาอาหารจะอยู่ในความลึกตั้งแต่ผิวดินถึงลึกประมาณ50เซนติเมตร

2. สำหรับไม้ขุดล้อมจะเป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นที่ปลูกใหม่ไม่ควรปลูกหญ้ามาชิดโคนต้นหรือปลูกไม้พุ่มเล็กไม้คลุมดินชิดรอบโคนต้น เพราะไม้คลุมดินเหล่านี้เติบโตเร็วจะแย่งน้ำแย่งอาหารต้นไม้ใหญ่ในช่วงที่กำลังตั้งตัวแต่ควรใช้วัสดุเช่นหญ้าแห้งสับคลุมโคนรักษาความชื้น หรือถ้ามีเปลือกไม้สับ กิ่งไม้สับย่อยด้วยเครื่องมาคลุมโคน

3.การให้ปุ๋ยควรให้เมื่อต้นไม้ต้องการหรือเมื่อต้นไม้ใช้ปุ๋ยได้ ต้นไม้แรกปลูกรากไม่แข็งแรงสมบูรณ์พอการใส่ปุ๋ยลงไปอาจทำให้รากเสียหายได้หรือไม่ก็เร่งให้วัชพืชโตเร็วควรฉีดพ่นทางใบในอัตราที่เหมาะสม เมื่อสังเกตเห็นว่าต้นไม้เริ่มมีรากแข็งแรงแล้วจึงค่อยให้ปุ๋ยทางดิน

4. การค้ำยันการป้องกันต้นไม้จากลมหรือจากความเสียหายที่อาจเกิดจากคนสัตว์หรือยานพาหนะ

5.ไม่ควรตัดกิ่งหรือใบทิ้งก่อนหรือหลังการปลูกเพราะใบไม้เป็นแหล่งผลิตอาหารรวมถึงสร้างพลังงานเพื่อการเติบโตตั้งตัว การไม่มีใบทำให้พืชดูดน้ำขึ้นไปสร้างอาหารได้น้อย และถ้าเหลือเพียงกิ่งแก่ การแตกตาเป็นใบอ่อนใหม่ยิ่งยาก ควรปล่อยใบและกิ่งไว้ให้สร้างอาหารและพลังงานก่อน เมื่อต้นไม่ตั้งตัวแตกกิ่งใหม่เพียงพอแล้วจึงค่อยตัดแต่งให้ได้รูปทรงที่ต้องการ
แรกที่ปลูกควรรดน้ำเพราะพืชยังไม่แข็งแรงหลังจากนั้นในปีที่2-3ไม่ต้องรดน้ำแล้วเพราะพืชสามารถยืนต้นได้เองตามธรรมชาติ

การปลูกต้นไม้อย่างน้อย1ปีจะได้ต้นไม้สูง2.5-3เมตรรอบวงกว้าง1นิ้วใน1ไร่จะปลูกต้นไม้ได้1,600ต้นคิดค่าต้นกล้าต้นละ1บาท ค่าไถ่ต้นละ 2บาท ค่าปุ๋ยอีก1ปีแรกลงทุนเฉลี่ยต้นละ5-10บาทรายได้หักต้นทุนประมาณ32,000-48,000บาท/ไร่ส่วนทางด้านการตลาดส่วนใหญ่จะเป็นบ้านจัดสันหน่วยราชการต่างๆเช่นอบต.นำไปใช้ปรับภูมิทัศน์ตามถนนหลวงโดยจะมีพ่อค้าคนกลางจากทั่วประเทศมารับไปขายเช่นตลาดคำเที่ยงที่เชียงใหม่,ภูเก็ต
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
นุกูล ธรรมมา อายุ : 54 ปี
ที่อยู่ : 87 หมู่ที่8 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
กลับไปหน้าหลัก www.rakbankerd.com
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-31°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×