พืชผัก
พริกขี้หนู
แก้อาการใบและยอดพริกหงิกงอด้วยน้ำหมักปัสสาวะ
06 ธันวาคม 2555
3,564
จากการสัมภาษณ์ นายพิมลศักดิ์ วงศ์เทพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สานักงานเกษตรอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 11.20 น. ทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับ ภูมิปัญญาชาวบ้านในการจัดการดูแลพริกขี้หนูสวนที่มีลักษณะใบหยิก และเป็นโรค
นายพิมลศักดิ์ วงศ์เทพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า พริกขี้หนู เป็นพืชผักเหมาะแก่การปลูกช่วงต้นฤดูฝน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม ปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตตลอดทั้งปี และจากการติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร หมู่ที่ 9 ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าเกษตรกรในพื้นที่มีการปลูกพริกขี้หนูกันเป็นจำนวนมาก
และก็ได้พบปัญหาของโรคใบหงิก งอ ของพริกขี้หนูสวน ซึ่งมีลักษณะอาการดังนี้

1. ต้นพริกชะงักการเจริญเติบโต

2. ใบด่างและหด

3. มีขนาดเล็กลง และอาจจะเล็กลงคล้ายเส้นเชือก

4. ยอดแตกออกมาใหม่จะเกาะเป็นกระจุก


การแพร่ระบาดของโรค : ขึ้นอยู่กับการแพร่ระบาดของแมลงเชื้อไวรัส ตามลักษณะอาการทั้ง 4 ชนิด โดยมีเพลี้ยอ่อนศัตรูร้ายตัวสำคัญในการถ่ายทอดโรค ดังนี้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งอ้างอิง :
พิมลศักดิ์ วงศ์เทพ. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร. สัมภาษณ์, 13 พฤศจิกายน 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-31°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×