ไม้ผล
ทุเรียน
การจัดการทุเรียนตามแนวทางเกษตรอินทรีย์
03 มกราคม 2556
9,147
ทุเรียนเป็นไม้ผลเศรษฐกิจของประเทศชนิดหนึ่งที่จำเป็นต้องรักษาไว้ซึ่งสถานภาพการผลิตและการตลาด การเน้นเรื่องคุณภาพเป็นสำคัญปัจจุบันไทยส่งออกทุเรียนมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกเกษตรกรผู้ผลิตจะต้องผลิตทุเรียนคุณภาพดี และโดยปกติโดยทั่วไปผลผลิตทุเรียนส่วนใหญ่จะออกสู่ท้องตลาดประมาณกลางเดือนเมษายนของทุกปี แต่ที่สวนมีผลผลิตทุเรียนออกสู่ท้องตลาดตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน และในสวนพื้นที่ 30 ไร่ นั้นทุเรียนทุกต้นสามารถให้ผลผลิตได้ตามความต้องการ 100% เป็นทุเรียนคุณภาพที่สามารถกำหนดราคาขายได้เองพร้อมมีผู้ส่งออกเข้ามารับซื้อถึงในสวน
คุณคำนึง ชนะสิทธิ์ ประธานศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านชำปลาไหล หมู่12 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำเกษตรอินทรีย์มานาน ได้นำเอาเทคนิคการวิธีการจัดการสวนทุเรียนให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพผ่านทาง FM 106.25 MHz.สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.จันทบุรี

++ วิธีการจัดการทุเรียนตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ ++

ในพื้นที่ 30 ไร่ มีต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง 200 ต้น พันธุ์ชะนี 200 ต้น ซึ่งทุกต้นมีอายุระหว่าง 15-30 ปี จึงมีหมายเลขประจำต้นพร้อมทั้งตัวเลขบอกจำนวนผลทุเรียนต่อต้น กำหนดระยะการออกดอกไว้เพื่อง่ายต่อการเก็บข้อมูลและการบริหารจัดการภายในสวน

++ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ++

ฟื้นดินให้มีชีวิตด้วยปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพ เดิมนั้นจะใช้วิธีเช่นเดียวกันกับสวนทุเรียนอื่น ๆ ทั่วไปที่เน้นการใส่ปุ๋ยเคมีและมีการฉีดพ่นสารเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูทุเรียน จากการกระทำ ดังกล่าวส่งผลให้ดินตายด้าน เป็นดินไม่มีชีวิต การจะฟื้นชีวิตให้ดินต้องรักษาสมดุลธรรมชาติ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพเข้ามาช่วย ในสวนนี้ใช้เวลาถึง 5 ปี จึงสามารถฟื้นชีวิตให้แก่ดินกลับมีความสมบูรณ์เป็นธรรมชาติได้สำเร็จการฟื้นชีวิตให้แก่ดินมีดังนี้ ปุ๋ยอินทรีย์ คือ ปุ๋ยปลา ปุ๋ยชีวภาพ คือ ปุ๋ยผลไม้ ทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพหมักได้เอง ฉีดพ่นทางใบและราดทางดิน ใช้สลับกันโดยเริ่มหลังจากการเก็บผลผลิตเสร็จไปจนกว่าจะหมด เนื่องจากดินมีสภาพเป็นกรดการใช้ครั้งแรกดินอาจไม่ได้รับเลยกว่าจะเห็นผลดินมีชีวิตมีไส้เดือนอะไรต่าง ๆ ที่อยู่ในวงจรธรรมชาติเกิดขึ้น บางสวนใช้เวลา1 เดือน 3 เดือน หรือ 6 เดือนต่างกันไป

ในพื้นที่ 1 ไร่ต้องใช้ปุ๋ยปลา 100 ลิตร และปุ๋ยผลไม้ 100 ลิตร ให้หมดภายใน 1 ปี(การให้ปุ๋ยปลาและปุ๋ยผลไม้นั้นจะให้พร้อมกับการให้น้ำซึ่งวางระบบไว้อย่างดี) ใช้กับต้นทุเรียน อัตรา ผสมน้ำ 200 ลิตร ต่อปุ๋ยผลไม้ 500 ซีซี เอาไปราดทางดินใช้แทนปุ๋ยเคมี ดินจะร่วนซุย ดินดีขึ้น ไม่เป็นกรด ต้นทุนทำปุ๋ยผลไม้ 200 ลิตร ประมาณ 1,200 บาท ถ้าเป็นปุ๋ยปลา 200 ลิตร ต้นทุนประมาณ 700 บาท ระยะเวลาการหมัก 15-20 วัน ปุ๋ยปลาใช้โดยให้ร่วมกับระบบน้ำ ประมาณ 200-300 ซีซี /ต้น/ครั้ง ให้ประมาณเดือนละ 3 ครั้ง ร่วมกับการฉีดพ่นภายในทรงพุ่ม อัตรา 50 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ประมาณดือนละ 1-2 ครั้ง ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นไม้เป็นหลัก รวมตลอดทั้งปีใส่ปลาหมักไม่เกิน 5 ลิตร/ต้น

เพียงรู้วิธีการจัดการสวนทุเรียนก็จะทำให้ผลผลิตที่ได้นั้นมีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของตลาดและผู้บริโภคแล้ว

เรียบเรียงโดย : นภาพร วันทะมาศ เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.จันทบุรี
------------------------------------- ^ ^ -------------------------------------
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
คำนึง ชนะสิทธิ์ .ประธานศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านชำปลาไหล . สัมภาษณ์ ,16 พฤศจิกายน 2555
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-33°C
ชลบุรี
23-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×