พืชเศรษฐกิจ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
หนูพุก
13 พฤศจิกายน 2555
2,463
หนูจะทำลายข้าวโพดได้ทุกระยะ ตั้งแต่เริ่มงอก ต้นอ่อน ต้นแก่ ดอก ฝักอ่อนและฝักแก่ พืชอาหาร ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย สับปะรด มะพร้าว ถั่วต่าง ๆ ไม้ผลไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมัน และโกโก้
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bandicota indica (Bechstein)

รูปร่างลักษณะ :หนูพุกใหญ่เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักตัวโดยเฉลี่ยเมื่อโตเต็มที่ประมาณ 400-600 กรัม มีขนตามลำตัวสีดำ หรือสีน้ำตาล บริเวณส่วนหลังจะมีขนแข็ง ๆ โผล่มาอย่างเห็นได้ชัด เท้ามีสีดำ หน้าค่อนข้างสั้น เพศเมียมีเต้านมที่อก 3 คู่ และที่ท้องอีก 3 คู่ มีนิสัยชอบขู่ เมื่อพบเห็นศัตรู หรือสิ่งที่จะทำให้เป็นอันตรายกับตัวมัน

++ หนูพุกเล็ก ++

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bandicota savilei (Thomas)

รูปร่างลักษณะ :หนูพุกเล็ก คล้ายหนูพุกใหญ่ ทั้งสีขน เต้านมในเพศเมีย แตกต่างจากหนูพุกใหญ่ที่เท้าไม่ดำ และไม่มีขนเป็นแผงบริเวณส่วนหลัง มีนิสัยชอบขู่เมื่อพบสิ่งที่จะทำให้เกิดอันตรายกับมัน หรือพบศัตรู น้ำหนักตัวโดยเฉลี่ยเมื่อโตเต็มที่ประมาณ 200-250 กรัม

ลักษณะการทำลาย : หนูจะทำลายข้าวโพดได้ทุกระยะ ตั้งแต่เริ่มงอก ต้นอ่อน ต้นแก่ ดอก ฝักอ่อนและฝักแก่

พืชอาหาร :ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย สับปะรด มะพร้าว ถั่วต่าง ๆ ไม้ผลไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมัน และโกโก้

ศัตรูธรรมชาติ :ได้แก่ งูชนิดต่างๆ นกฮูก นกแสก เหยี่ยว พังพอน

++ การป้องกันและกำจัด ++

1. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณไร่ให้สะอาด จะทำให้หนูไม่มีที่อยู่อาศัยและแหล่งหลบซ่อนจากศัตรูธรรมชาติของหนู

2. การดักหนู จะใช้กับดักหรือกรงดักที่สามารถประดิษฐ์ได้เอง จากวัสดุเหลือใช้ เช่น ปี๊บน้ำมัน วางดักตามทางเดินหนู

3. การขุดหนู ให้ขุดบริเวณที่พบรูหนู หรือมูลหนูใหม่ๆ

4. การล้อมตีหนู ให้ล้อมบริเวณที่มีหนูอาศัยอยู่ เช่น ที่มีหญ้าขึ้นรก

5. การป้องกันและกำจัดหนูโดยใช้สารเคมี มีด้วยกัน 2 ประเภท คือ
- สารเคมีประเภทออกฤทธิ์เร็ว ได้แก่ ซิงค์ฟอสไฟด์ (Zinc phosphide) 80% ผสมกับอาหารหรือเหยื่อที่หนูชอบกิน
- สารเคมีออกฤทธิ์ช้า ได้แก่ โบรไดฟาคูม (คลีแร็ต) 0.005% โบรมาไดโอโลน (เส็ด) 0.005% และโพคูมาเฟ็น (สะตอม) 0.005%

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วิรัช คงขำและเสรี กิตติไชย."ข้าวโพด"ใน คลีนิกพืช.กลุ่มงานป้องกันและกำจัดศัตรูอ้อย กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก :http://www.agriqua.doae.go.th/plantclinic/Clinic/plant/corn/rat.htm
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-31°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×