พืชเศรษฐกิจ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตั๊กแตนปาทังก้า (Bombay Locust)
17 ธันวาคม 2555
1,900
ตั้งแตนตั้งแต่วัย 4-ตัวเต็มวัย จะกัดกินใบข้าวโพดและต้นข้าวโพด ตั้งแต่เริ่มงอกจนออกดอกและติดฝัก โดยเฉพาะข้าวโพดที่มีอายุระหว่าง 40-55 วัน เป็นช่วงอันตรายที่สุดหากถูกกัดกินจนได้รับความเสียหายจะมีผลกระทบต่อผลผลิต เพราะช่วงดังกล่าวเป็นช่วงที่กำลังสร้างเมล็ด ซึ่งจะทำให้การติดเมล็ดลดลงและเมล็ดลีบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Patanga succinta (Linn.)
วงศ์ :Acridiae
อันดับ : Orthoptera

รูปร่างลักษณะ :ตัวอ่อน จะมีสีเขียว เหลือง แต่เมื่อเป็นตัวแก่จะมีสีน้ำตาลอ่อน สีน้ำตาลเข้ม ระยะตัวอ่อนประมาณ 56 วัน ตัวเต็มวัย มีขนาดรูปร่างโต ขนาดลำตัวยาว 6-8 ซม. ตัวผู้เล็กกว่าตัวเมีย ในขณะที่บินจะเห็นปีกคู่ในเป็นสีชมพู

ลักษณะการทำลาย :ตั้งแตนตั้งแต่วัย 4-ตัวเต็มวัย จะกัดกินใบข้าวโพดและต้นข้าวโพด ตั้งแต่เริ่มงอกจนออกดอกและติดฝัก โดยเฉพาะข้าวโพดที่มีอายุระหว่าง 40-55 วัน เป็นช่วงอันตรายที่สุดหากถูกกัดกินจนได้รับความเสียหายจะมีผลกระทบต่อผลผลิต เพราะช่วงดังกล่าวเป็นช่วงที่กำลังสร้างเมล็ด ซึ่งจะทำให้การติดเมล็ดลดลงและเมล็ดลีบ

พืชอาหาร :มีประมาณ 34 ชนิด ได้แก่ข้าวโพด กล้วย ส้ม อ้อย ข้าวฟ่าง ใบมะพร้าว ปาล์มน้ำมัน ข้าว ถั่วเหลือง เป็นต้น

การแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด :พบแพร่กระจายอยู่ทั่วไปเกือบทุกภาค พบมากตามพื้นที่ปลูกข้าวโพด โดยเฉพาะบริเวณที่ทำการบุกเบิกใหม่ หรือพื้นที่ที่เคยมีการระบาดของตั๊กแตนชนิดนี้ สำหรับช่วงที่พบระบาดจะอยู่ในช่วงฤดูแล้ง (กุมภาพันธ์-เมษายน) ช่วงตัวอ่อน มิถุนายน-กรกฎาคม และช่วงตัวเต็มวัย (สิงหาคม-ตุลาคม)

ศัตรูธรรมชาติ : ได้แก่ เชื้อรา Entomophthora grylli FR. แตนเบียนไข่ Scelio facialis (Thumble lake) ไรแดง หนู นก

++ การป้องกันและกำจัด ++

1. โดยวิธีกล โดยการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจับตั๊กแตน ได้แก่ การใช้แสงไฟล่อ (Black-blue light) การใช้แสงไฟคาดศรีษะ สวิง และการขุดไข่ทำลาย

2. โดยชีววิธี โดยการใช้ศัตรูธรรมชาติเป็นตัวควบคุมประชากรของตั๊งแตน โดยการอนุรักษ์เพิ่มขยายจำนวนประชากรของศัตรูธรรมชาติให้อยู่ในลักษณะสมดุลย์ เช่น แตนเบียนไข่ Scelio sp. มีประสิทธิภาพในการทำลายไข่ตั๊กแตนได้ 65.12% เป็นการตัดวงจรชีวิตของตั๊กแตนที่จะฟักออกมาเป็นตั๊กแตนตัวอ่อน

3. โดยใช้พืชสมุนไพร ได้แก่ สะเดา สามารถยับยั้งการทำลายพืชอาหาร (ข้าวโพด) ของตั๊กแตนปาทังก้าวัย 3-6 ได้ 100, 90 เปอร์เซ็นต์ ที่ 24 และ 48 ชั่วโมง ตามลำดับ

4. การใช้สารเคมี โดยการพ่นสารเคมีควบคุมการระบาดของตั๊กแตน เพื่อลดประชากรให้ต่ำกว่าระดับเสียหายทางเศรษฐกิจ หรือ ETL ตั้งแต่ 1 ตัว/ตรม. ขึ้นไป สำหรับสารเคมีที่ใช้ได้แก่ เฟนิโตรไธออน 83% ULV (กำจัดตัวเต็มวัย) และ เฟนิโตรไธออน 50% อี.ซี. (กำจัดตัวอ่อน)

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วิรัช คงขำและเสรี กิตติไชย."ข้าวโพด"ใน คลีนิกพืช.กลุ่มงานป้องกันและกำจัดศัตรูอ้อย กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก :http://www.agriqua.doae.go.th/plantclinic/Clinic/plant/corn/patanga.htm
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-31°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×