พืชเศรษฐกิจ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตั๊กแตนโลกัสต้า (Locusta Locust)
17 ธันวาคม 2555
1,667
เป็นตั๊กแตนที่สามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว การทำลายรุนแรงและมักเคลื่อนย้ายเป็นฝูง ทำความเสียหายพืชผลได้ถึง 100% ในบริเวณที่ตั๊กแตนฝูงนี้ผ่านไป สำหรับตัวเต็มวัยจะบินเคลื่อนย้ายรวมกันเป็นฝูงขยายวงกว้างออกไป เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมจะระบาดรุนแรงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะข้าวโพดและข้าวฟ่างที่ปลูกใกล้เคียงกับแปลงนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Locusta migratoria Mani-lensis (Meyen)
วงศ์ :Acrididae
อันดับ :Orthoptera

รูปร่างลักษณะ : เป็นตั๊กแตนขนาดลำตัวปานกลาง ลำตัวจะมีสีน้ำตาลหรือสีเขียวปนเหลือง หนวดสั้นแบบเส้นด้าย ความยาวของลำตัว 6-7 ซม. สำหรับตั๊กแตนตัวอ่อน เมื่อฟักออกจากไข่ใหม่ ๆ จะมีตัวสีดำ ส่วนหัวโตกว่าลำตัวมาก และมีการลอกคราบ 5-6 ครั้ง ซึ่งการลอกคราบแต่ละครั้งใช้เวลา 5-7 วัน ก่อนเป็นตัวเต็มวัยในรอบ 1 ปี มีการผสมพันธุ์และวางไข่ 3-4 ครั้ง (generation)

ลักษณะการทำลาย : เป็นตั๊กแตนที่สามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว การทำลายรุนแรงและมักเคลื่อนย้ายเป็นฝูง ทำความเสียหายพืชผลได้ถึง 100% ในบริเวณที่ตั๊กแตนฝูงนี้ผ่านไป สำหรับตัวเต็มวัยจะบินเคลื่อนย้ายรวมกันเป็นฝูงขยายวงกว้างออกไป เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมจะระบาดรุนแรงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะข้าวโพดและข้าวฟ่างที่ปลูกใกล้เคียงกับแปลงนา

พืชอาหาร : ได้แก่ ข้าวโพด อ้อย ข้าว ข้าวฟ่าง กล้วย มะพร้าว ถั่วเหลือง หม่อน ละหุ่ง ไผ่ ฝ้าย หญ้าขน ยางพารา เป็นต้น

การแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด : ในรอบ 1 ปี มีการขยายพันธุ์ 3-4 ครั้ง ดังนั้นจะพบตั๊กแตนตัวอ่อนในช่วงต้นฤดูฝน ส่วนการเกิดการระบาดอย่างรุนแรง ประมาณเดือนสิงหาคม ตุลาคม และพฤศจิกายน โดยตั๊กแตนจะมีการรวมกลุ่มเคลื่อนย้ายเป็นฝูง

ศัตรูธรรมชาติ :ได้แก่ เชื้อรา ไส้เดือนฝอย ไร ปลา แมลงวันขน มด ต่อ นก แตนเบียนไข่ Scelio sp.

++ การป้องกันและกำจัด ++

1. โดยวิธีกล โดยใช้เครื่องกับดักตัวอ่อน ได้แก่ ตาข่ายและการใช้ไฟคาดศรีษะ (จับด้วยมือ) เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงตุลาคม

2. โดยชีววิธี โดยการอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ แตนเบียนไข่ Scelio sp. และตัวต่อ จะช่วยลดประชากรของตั๊กแตนให้อยู่ในระดับไม่ทำความเสียหายทางเศรษฐกิจ

3. การใช้สารเคมี เมื่อเกิดการระบาดอย่างรุนแรงเกินกว่าระดับความเสียหายทางเศรษฐกิจ (ETL)


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วิรัช คงขำและเสรี กิตติไชย."ข้าวโพด"ใน คลีนิกพืช.กลุ่มงานป้องกันและกำจัดศัตรูอ้อย กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก :http://www.agriqua.doae.go.th/plantclinic/Clinic/plant/corn/logusda.htm
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-31°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×