ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
อาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์
การใช้หญ้าหมักเสริมโปรตีนให้สัตว์เลี้ยงเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารสำเร็จรูป
13 ตุลาคม 2557
17,968
หญ้าหมัก คือเสบียงอาหารสัตว์สำรองที่จัดเตรียมได้ในฤดูที่มีหญ้าสดเป็นจำนวนมากเกินความต้องการของสัตว์
จึงต้องจัดเก็บไว้เลี้ยงสัตว์ในฤดูกาลที่ขาดแคลน อีกทั้งยังมีปริมาณโปรตีนสูงที่สามารถนำไปเสริมกับอาหารสำเร็จรูปเพื่อช่วยลดต้นทุนได้ดี
นางศุภวันจักรี ดอนไสว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ จากสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ จ.ยโสธร ได้ให้คำแนะนำเทคนิควิธีการใช้ประโยชน์จากหญ้าหมักเพื่อเสริมโปรตีนให้กับสัตว์เลี้ยง อาทิ โค กระบือ แพะ แกะ สุกร ไก่ไข่ เป็ดไข่ ไก่พื้นเมือง ฯลฯ ด้วยวิธีการผลิตหญ้าหมักที่มีปริมาณโปรตีนสูงเพื่อใช้สำหรับลดต้นทุนค่าอาหารสำเร็จรูป ดังนี้

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม :
1. หญ้าพันธุ์เนเปียร์ปากช่อง1
2. ถุงพลาสติกทึบแสงอย่างหนา หรือกระสอบอาหารสัตว์(เก่า)ที่มีพลาสติกรองชั้นใน
3. มีดและเขียง หรือ เครื่องสับ/หั่นหญ้า
4. เชือกสำหรับมัดปากถุง/กระสอบ

ขั้นตอนและวิธีการทำ :
1. นำหญ้ามาหั่นด้วยเครื่องหั่นหรือใช้มีดสับทั้งลำต้นและใบ ให้มีขนาด 1-2 นิ้ว
2. นำหญ้าที่สับแล้วไปบรรจุใส่ลงในถุงพลาสติกทึบแสงอย่างน้อย 2 ชั้น หรือใช้กระสอบอาหารสัตว์(เก่า)ที่มีถุงพลาสติกรองชั้นใน จากนั้นใช้มือกดอัดให้แน่นเป็นชั้นๆเพื่อไล่อากาศออกให้มากที่สุด
3. เมื่อหญ้าสดใกล้เต็มถุงแล้วให้รวบปากถุงกดให้แน่นอีกครั้ง แล้วใช้เชือกรัดปากถุงให้แน่น หากถุงพลาสติกรั่วให้ใช้เทปใสปิดรอยรั่วให้สนิทเพื่อไม่ให้อากาศภายนอกเข้าไป
4. นำหญ้าที่ได้ไปเก็บไว้ในที่ร่มนาน 21 วัน หญ้าสดจะเปลี่ยนสภาพเป็นหญ้าหมักที่ยังคงคุณค่าทางโภชนาการอาหารเหมือนหญ้าสดที่มีโปรตีนสูง และสามารถเก็บไว้ใช้งานได้นาน 6 เดือน
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ศุภวันจักรี ดอนไสว. สัมภาษณ์, 19 สิงหาคม 2557.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-31°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
21-32°C
ภูเก็ต
25-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×