สวนเงินไร่ทอง
การปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวเพิ่มผลผลิต
ทีมรักบ้านเกิด 08 พฤศจิกายน 2555
ข้าวโพดข้าวเหนียวพืชเศรษฐกิจอายุสั้น สร้างรายเพิ่มมูลค่าสินค้าที่มีอยู่ในชุมชน จัดเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ถ้ามีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับใช้เมื่อจำเป็น ช่วงปลูกที่ให้ผลผลิตสูงมีคุณภาพดี ควรอยู่ในฤดูหนาวระหว่างเดือน ตุลาคม-มกราคม หรือ ฤดูฝน เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม
แชร์
3,197
++ เทคนิคการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว ++

การเตรียมพื้นที่ : ไถตากดินครั้งแรกทิ้งไว้ 2 สัปดาห์และไถเพื่อที่จะยกร่องปลูก ใช้รถไถเดินตามระหว่างร่อง 75-80 เซนติเมตร ระหว่างต้น 25 ? 30 เซนติเมตรการหยอดเมล็ดหยอดเมล็ดหลุมละ 3 ถึง 4 เมล็ด ให้เมล็ดกระจายออกจากกันเล็กน้อย อย่าหยอดวางกันเป็นกระจุก เมื่อต้นงอกมีความสูงประมาณ 30 เซนติเมตรแล้ว ให้ถอนเหลืออย่างน้อยหลุมละ 3 ต้น แต่ถ้าต้นสมบูรณ์ใกล้เคียงกันทั้งหมด 4 ต้นก็ให้เก็บไว้ทั้งหมดก็ได้

การให้ปุ๋ย : ใช้ปุ๋ยเคมี ผสมกับปุ๋ยชีวภาพเพื่อที่จะลดต้นทุนเป็นเรื่องที่ต้องมีการคำนวนและผลผลิตทีจะออกมาด้วย ในช่วงแรกจะใส่หลังการหยอดเมล็ดพันธุ์ต้องหว่านปุ๋ยห่างจากหลุมปลูกเล็กน้อยใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-20-0 ไร่ละ 25-50 กก.และใส่ครั้งที่ 2 ตอนที่ข้าวโพดอายุได้ 30 วัน ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ผสมยูเรีย หรือสูตร 25-7-7 อัตราไร่ละ 25-50 กก. และไถกลบโคนข้าวโพดเมื่ออายุข้าวโพดได้ 30 วันและการใส่ครั้งสุดท้ายนั้นจะเน้นปุ๋ยสูตร 46-0-0 ผสมสูตร 15-15-15 อัตราไร่ละ 20-30 กก. ใส่ก่อนที่จะเก็บเกี่ยวข้าวโพดประมาณ 10-12 วันการให้น้ำ ใช้น้ำตามร่องข้าวโพด ใส่ทุก 7-10 วัน หรือดูตามสภาพดิน สภาพอากาศ
ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม : เก็บเกี่ยว 70-75วันจะ สังเกตจากสีของไหมจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข็มด้านการตลาดนั้นในชุมชน บ้านหนองบัวจะมีซุ้มขายข้างทางเพื่อที่จะจัดให้สมาชิกผู้ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวในกลุ่มขายกันราคาที่จำหน่ายถ้าต้มขายจะขาย 3 ฝัก 20 บาทถือว่าเป็นรายได้ที่น่าพอใจ

------------------------------------ ^ ^ ----------------------------------
แหล่งอ้างอิง :
คุณวิชิต มหา อายุ : 45 ปี
ที่อยู่ : 100 หมู่ที่7 ตำบลบ้านฝาง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×