สัตว์ใหญ่
โคพื้นเมือง
เทคนิคการเลี้ยงวัวพื้นบ้านให้ โตเร็ว ปลอดโรค เนื้อดี ขายได้ราคา
20 ตุลาคม 2557
60,392
ปัจจุบันเกษตรกรภาคใต้ให้ความสนใจและหันมาเลี้ยงวัวพื้นบ้านเป็นอาชีพกันเยอะ ด้วยวัวเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญ เลี้ยงง่าย และเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ แต่การเลี้ยงแบบนี้ทำให้วัวขาดสารอาหาร น้ำหนักลดลง ส่งผลให้ราคาจำหน่ายไม่ดี
คุณสมใจ เพชรใจทอง ปราชญ์เกษตรแห่งศูนย์เรียนรู้บ้านวังยาว หมู่ 3 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง ได้ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ Farmer info.จังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับเทคนิคง่ายๆ ที่จะช่วยให้วัวพื้นบ้านแข็งแรง โตเร็ว เนื้อดี และยังปลอดโรค อีกด้วย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สมใจ เพชรใจทอง. สัมภาษณ์ , 9 กรกฎาคม 2557.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
22-29°C
นครราชสีมา
23-31°C
ชลบุรี
24-30°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×