ข้าว
วงจรข้าว
การปลูกถั่วเขียวเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าวและเสริมรายได้หลังนา
27 ธันวาคม 2555
28,382
ถั่วเขียว เป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูแล้ง จึงเหมาะสำหรับปลูกเป็นพืชหลังนาเพื่อเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มปริมาณธาตุไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและยังช่วยสร้างรายได้เสริมหลังจากฤดูการทำนาได้อีกด้วย
คุณบุญมี เครือบุตร เกษตรกรวัย 58 ปี ที่ทำการปลูกพืชอินทรีย์แบบผสมสาน บ้านโนนคำตื้อ ม.4 ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ .ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ Farmer info. ประจำสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน FM.102.75 MH. กล่าวว่า ตนและครอบครัวทำการปลูกพืชอินทรีย์แบบผสมผสานที่ผ่านการรับรองเป็นแหล่งผลิตพืชอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บนพื้นที่ 27 ไร่ แบ่งเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสาน 17 ไร่ และทำนาแบบอินทรีย์ 10 ไร่ ซึ่งคุณบุญมีกล่าว่าการทำนาอินทรีย์ของตนจะใช้วิธีการเพิ่มปริมาณปุ๋ยพืชสดในนาข้าว โดยจะปลูกถั่วเขียวหลังจากการทำนา 2 ครั้ง เพื่อเตรียมดินก่อนจะถึงฤดูการทำนาถัดไป ซึ่งการปลูกถั่วเขียวนอกจากจะปลูกเพื่อทำการขยายพันธุ์และเพิ่มธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ในดินทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีแล้ว ผลผลิตบางส่วนสามารถเก็บขายเพิ่มเสริมรายได้หลังการเก็บเกี่ยวอีกด้วย ด้วยขั้นตอนและวิธีการปลูกที่ไม่ยุ่งยาก ดังนี้

การปลูกถั่วเขียวครั้งที่ 1 :
1. ช่วงระหว่างเดือนมกราคม เป็นช่วงที่ดินยังชุ่มน้ำอยู่ ทำการย่อยสลายตอซังข้าวแล้วไถกลบ โดยฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพ(ฮอร์โมนน้ำพ่อ+ฮอร์โมนน้ำแม่ อัตราส่วน 1:1)ผสมกับน้ำเปล่า โดยพื้นที่ 1 ไร่จะใช้น้ำหมักชีวภาพ 30 ช้อนแกง ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นตอซังข้าวให้ชุ่มแล้วทำการไถกลบ แล้วปล่อยให้ย่อยสลายอย่างน้อย 15 วัน
2. ภายหลังจากตอซังข้าวย่อยสลายสมบูรณ์แล้วทำการเตรียมดินโดยไถคราดดินให้ร่วนซุยและกำจัดเศษวัชพืชออกให้หมด จากนั้นทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว (เพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในฤดูถัดไป) อัตรา 3 กิโลกรัม/ไร่
3. ช่วงระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ หลังจากต้นถั่วงอกเหนือพื้นดิน ทำการกำจัดหญ้าวัชพืชอย่างน้อย 15 วัน/ครั้ง ด้วยวิธีดายหญ้าหรือใช้มือถอน และเนื่องจากถั่วเขียวเป็นพืชที่ทนแล้งได้ดี อาจจะให้น้ำเป็นบางครั้ง หรืออย่างน้อย 30 วัน/ครั้ง
4. การปลูกถั่วเขียวครั้งที่ 1 จะเป็นการปลูกเพื่อขยายเมล็ดพันธุ์ ภายหลังจากถั่วเขียวอายุได้ 60-70 วัน หรือช่วงระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ฝักของถั่วเขียวจะเริ่มแห้งเปลี่ยนเป็นสีดำที่พร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยว
5. ผลผลิตถั่วเขียวฝักสดเฉลี่ย 200 กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตฝักแห้งเฉลี่ย 60-100 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อเก็บผลผลิตออกหมดจะเริ่มทำการไถกลบต้นถั่วเขียวเพื่อให้ย่อยสลายในดินอย่างน้อย 15 วัน เมื่อไถกลบแล้วจะสามารถเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุและเพิ่มธาตุไนโตรเจนในดินได้ 3-5 กิโลกรัม/ไร่
6. ผลผลิตบางส่วนจะเก็บไว้ขยายพันธุ์และทำการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป และผลผลิตบางส่วนสามารถนำไปจำหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ 35-40 บาท
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
อภัย นามเพ็ง. เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-31°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
21-32°C
ภูเก็ต
25-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×