สัตว์น้ำจืด
ปลาหมอ
การทำหมันปลาหมอไทยเพื่อให้โตไว
24 กรกฏาคม 2557
24,124
เจ้าหน้าที่Farmerinfo ลงพื้นที่พบกับคุณภาคิน กลับดี บ้านเลขที่ 10 ม.12 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการแปลงเพศปลามานานกว่านับ 10 ปี แล้ว คุณภาคินได้แนะนำ สูตรการแปลงเพศปลาหมอไทยเพื่อที่จะทำให้ปลาหมอโตไว มาฝากกันครับ
คุณภาคินกล่าวว่า ตอนนี้ตลาดกลางมีความต้องการปลาหมอไทยเป็นจำนวนมากแต่เกษตรกรผู้ที่เลี้ยงปลาส่วนมากไม่ค่อยนิยมเลี้ยงกัน เพราะคิดว่าปลาหมอไทยโตช้า ถึงแม้ว่าตัวปลาหมอจะทนทานต่อโรคและดูแลง่ายกินก็ง่ายก็ตาม ทำให้ไม่ค่อยนิยมเลี้ยงกัน แต่คุณภาคิน กลับเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส เลยหันมาศึกษาปลาหมออย่างจริงจัง โดยใช้วิธีการแปลงเพศปลา คุณภาคิน แนะนำ ให้เริ่มจากเลือกสถานที่เลี้ยงปลาหมอไทย ลักษณะของดินควรเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย น้ำไม่รั่วซึมและสามารถเก็บกักน้ำได้ 4-6 เดือน พื้นที่เลี้ยงควรอยู่ใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติหรืออยู่ในเขตพื้นที่ชลประทาน ในการเตรียมบ่อก่อนที่จะปล่อยลูกพันธุ์ปลาควรจะกำจัดวัชพืชรอบบ่อและกำจัด ศัตรูของลูกปลา ใช้มุ้งอวนไนลอนสีฟ้ากั้นรอบบ่อ หว่านปูนขาวขณะดินชื้นในอัตรา 50-100 กิโลกรัมต่อไร่ กรองน้ำเข้าบ่อเลี้ยง มีการทำสีน้ำโดยใส่ปุ๋ยมูลไก่อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อเพิ่มอาหารธรรมชาติซึ่งควรเติมหัวเชื้อโรติเฟอร์และไรแดงลงในบ่อก่อน ที่จะปล่อยลูกปลา 3 วัน ตรวจสอบค่า pH น้ำให้เฉลี่ยอยู่ที่ 7.5-8.5 (มีสภาพเป็นด่าง) และควรมีการถ่ายเทน้ำทุก 7-10 วัน ปลาหมอไทยแปลงเพศเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ ใช้เวลาเลี้ยง 3 เดือน จะได้ปลาที่มีขนาดน้ำหนัก 100-150 กรัม สามารถเลี้ยงได้หนาแน่นในพื้นที่จำกัด (20-25 ตัวต่อตารางเมตร) จะให้ผลผลิตสูงถึง 3-4 ตันต่อไร่
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
: ภาคิน กลับดี. สัมภาษณ์, 20 มิถุนายน 2557.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-31°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×