เห็ด
เห็ดหอม
การจัดการก้อนเพาะเห็ดหอม ลดการเน่าเสีย เพิ่มคุณภาพผลผลิต
23 ตุลาคม 2555
2,990
คุณฉลอง คุณสาร เกษตรกรบ้านเอราวัณ ทำการเกษตร คือ เพาะเห็ดหอม ซึ่งเป็นรายแรก ๆที่ทำการปลูกเห็ดหอม และสามารถทำรายได้กว่าปีละ 100,000 - 200,000 บาท คุณฉลอง เล่าว่าต้องมีใช้ความชำนาญและเอาใจใส่พร้อมทั้งประสบการณ์อย่างมากในการเพาะเห็ดหอม มีหลายคนที่แวะเวียนมาเรียนรู้แต่ใจร้อนและทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็มี ซึ่งเคล็ดลับในขั้นตอนการผลิตหลายอย่าง โดยเฉพาะปัญหาเรื่องของก้อนเห็ดเน่าที่เกษตรกรผู้เพาะเห็ดมักประสบ ซึ่งสามารถลดปัญหานี้ได้จากขั้นการเพาะเห็ดดังนี้
++ การจัดการก้อนเห็ดลดการปนเปื้อนของเชื้อภายนอก ++

1.การผสมวัสดุเพาะและวัสดุเสริมทั้งหมดให้เข้ากันอย่าให้แห้งหรือแฉะ ให้วัสดุพอจับตัวกันได้ เมื่อบีบดูต้องไม่มีหยดน้ำ เมื่อคลายมือออก ส่วนผสมต้องไม่แตกร่อนออกอย่างรวดเร็ว

2. บรรจุส่วนผสมลงในถุงพลาสติกทนร้อน อัดแน่นพอประมาณ ถุงละ 1/2กก.- 1กก.ใส่คอขวดปิดจุกสำลี และปิดทับด้วยกระดาษหรือฝาครอบกันไอน้ำ

3. แล้วนำไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดันเป็นเวลา 40นาที ถึง 1ชั่วโมง ด้วยความดัน 15-20ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (หรือใช้ถังนึ่งไม่อัดความดันก็ได้ผลดีพอควร โดยเริ่มจับเวลาตั้งแต่ไอน้ำเดือดพุ่งตรงสม่ำเสมอ เป็นเวลา2-4ชั่วโมง ซึ่งต้องรักษาระดับไอน้ำไว้ตลอดเวลาด้วยการปรับความร้อนให้มีอุณหภูมิภายในถังนึ่ง 85-100 องศาเซลเซียสตลอดเวลา) แล้วทิ้งให้เย็น

4. แกะกระดาษหรือฝาครอบออก เปิดจุกสำลีแล้วใส่เชื้อเห็ด (นิยมใช้หัวเชื้อเห็ดจากเมล็ดข้าวฟ่าง) ควรทำในบริเวณที่สะอาด ป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค แล้วนำไปบ่มเส้นใยระยะเวลาที่บ่มเส้นใย 3-4 เดือน ขึ้นกับน้ำหนักอาหารที่ใช้ หรือมีการสร้างตุ่มดอกประมาณ 2/3 ของก้อนเชื้อการบ่มเส้นใยเห็ดหอมที่ดีที่สุดคือที่อุณหภูมิ 25องศาเซลเซียสการทำห้องหรือโรงเรือนที่ตั้งอยู่ใต้ร่มเงาไม้สำหรับบ่มเส้นใยอย่างง่าย เช่น ทำจากหญ้าคา, จากฟาง, ไม้ไผ่ ฯลฯ ก็ได้ และมีการให้น้ำภายนอกโรงเรือน หรือบริเวณพื้นโรงเรือนเป็นครั้งคราวเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 25องศาเซลเซียสระยะบ่มเส้นใย ต้องการความชื้นในบรรยากาศในระดับปกติ คือ ประมาณ 50%ไม่ต้องให้น้ำที่ถุงเห็ด ถ้ามีความจำเป็นต้องให้น้ำโรงเรือนต้องระวังมิให้น้ำถูกสำลีที่จุกปากถุง เพราะจะเป็นทางทำให้เกิดเชื้อโรคไป ทำลายเชื้อเห็ดได้ความชื้นที่เหมาะสมต่อการสร้างดอกเห็ดและการเจริญของดอกเห็ด อยู่ระหว่าง 80-90% และ 60-70% ตามลำดับ การผ่านลมเย็นในขณะดอกเห็ดเจริญ จะทำให้หมวกเห็ดแตก คล้ายกับดอกเห็ดหอมที่นำเข้าจากต่างประเทศ

** การถ่ายเทอากาศที่ดีจำเป็นต่อการเจริญของดอกเห็ด และทำให้มีการสะสมเชื้อโรคน้อยลง ถ้ามีการสะสมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากจะทำให้เห็ดมีก้านยาว บางครั้งหมวดเห็ดอาจจะไม่เจริญหรือมีลักษณะผิดปกติอื่น ๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ฉลอง คุณสาร หมู่ที่7 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
24-27°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×