พืชผัก
พริกใหญ่
การปลูกพริกยำ คุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด
08 มีนาคม 2560
7,009
การปลูกพริกยำต้องมีการเตรียมดินและเตรียมการเพาะต้นกล้าพริกในกระถางที่มีขนาดเล็กเสียก่อนหลังจากจึงย้ายกล้าลงปลูกในแปลงที่เตรียมไว้ ซึ่งมีรายละเอียดในการเพาะปลูกพริกยำให้ประสบผลสำเร็จดังนี้
การเตรียมกล้า :เตรียมถาดหลุมเพาะเมล็ด ใส่ขี้เถ้าแกลบให้เต็มขอบถาดหลุม จากนั้นจึงหยอดเมล็ดพันธุ์ลงในถาดเพาะ โดยใช้หนึ่งหลุม/หนึ่งเมล็ดหยอดเมล็ดพันธุ์ ก่อนจะรดด้วยน้ำจนชุ่มแล้วใช้ผ้าดำชุบน้ำบิดพอหมาดคลุมบ่มไว้สองคืน เมื่อครบกำหนดให้เปิดผ้าดำออกแล้วรดน้ำปล่อยไว้ 2-3 วันเมล็ดพันธุ์จะงอกออกมาเป็นต้นอ่อน ใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์เมล็ดพันธุ์จะแตกใบออกมา 1 คู่ หมั่นรดน้ำเช้า-เย็นเมือ่ต้นกล้ามีใบจริงได้ 2 คู่ หรือ อายุประมาน
1 เดือนจึงย้ายกล้าลงปลูกในแปลง

การย้ายกล้าและการเตรียมแปลงปลูก : การเตรียมแปลงปลูกหลังไถดะปละไพรวนด้วยผาน 7-2 รอบ ให้ทำการยกแปลงปลูก กว้าง1 เมตร ความห่างระหว่างแถวของแปลงปลูก 80 ซม. ความยาวของแปลงปลูกตามต้องการ ปลูกเป็นแถวคู่หลุมละ 1 ต้น ระยะปลูก 80*50 ซม.ใส่ปุ๋ยคอกรองพื้น ก่อนปลูก

ระบบการให้น้ำ : ใช้การให้น้ำระหว่างร่องแปลงปลูกร่วมกับการใช้สายยางให้น้ำ ในการเตรียมแปลงต้องให้มีคูระบายน้ำอยู่ท้ายแปลง เพื่อช่วยระบายน้ำออกจาหพื้นที่หลังการให้น้ำ ทำให้น้ำไม่ท่สววมขัง หรือ เฉอะแฉะ เวลาเข้าไปปฏิบัติการในแปลงปลูก แล้วทำคูส่งน้ำระหว่างแปลงปลูกกว้าง 25-30 ซม. ปรับระดับคูส่งน้ำระหว่างแปลงให้มีความลาดเทพอสมควร เพื่อความสะดวกในการให้น้ำ

** ในสภาพดินเหนียวเขตภาคกลาง มีระดับน้ำใต้ดินสูง ให้ทำแปลงขนาดกว้างประมาณ 4-6 เมตร ความยาวไม่จำกัดขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และมีร่องน้ำกว้างประมาณ 1 เมตร ลึกประมาณ 0.50-1 เมตร ซึ่งเหมาะสำหรับใช้เรือบรรทุกเครื่องสูบน้ำเข้าไปให้น้ำได้
การย้ายต้นกล้าลงแปลงปลูก : การย้ายต้นกล้าลงปลูก ต้องทำหลังมีการเตรียมขุดหลุมตามระยะปลูกเรียบร้อยแล้ว โดยมีเทคนิคในการย้ายกล้าลงแปลงปลูกที่สำคัญ คือ การจับต้นกล้าพริกออกจากถาดหลุมจะต้องจับบริเวณเหนือใบเลี้ยงหรือใบจริงคู่แรก เพื่อป้องกันการบอบช้ำของเนื้อเยื่อบริเวณโคนต้นกล้า ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นส่วนที่เชื้อราเข้าทำลายได้ง่าย เป็นสาเหตุหลักของโรคเน่าคอดินที่จะตามมาหลังจากที่ย้ายต้นกล้าพริกลงหลุมปลูก หลังปลูกกล้าลงแปลงต้องปักหลัก(ไม้หาบ)ช่วยพยุงต้นกล้าไว้ด้วย เพื่อป้องกันการโค่นล้ม การปักไม้หาบต้นพริก เพื่อช่วยพยุงต้นพริกไม่หักโค่นหรือกิ่งฉีกหักจากการรับน้ำหนักของผลผลิตที่มีความดกทำไห้กิ่งพริกไม่หักผลผลิตจะได้ไม่เสียหาย

จำนวนต้นกล้าที่ใช้ปลูก : ในพื้นที่ 2 ไร่ ปลูกแบบแถวคู่ ต้นละหลุมจะมีจำนวนต้นประมาณ 2,300 ต้น

การใส่ปุ๋ย : ปุ๋ยเคมีใช้สูตร 15-15-15 ทุกๆ 15-30 วัน ใส่ต้นละ 20 เม็ด เน้นการใส่ปุ๋ยรองพื้นพร้อมกับการ
เตรียมดิน และใส่ปุ๋ยคอกเป็นระยะสัปดาห์ละครั้ง

การเก็บเกี่ยวผลผลิต : การให้น้ำนั้นจะใช้สายยางรดทุกๆ ตอนเช้าและตอนเย็น โดยใช้เครื่องยนต์สูบจากบ่อเรื่องของรายได้นั้นคุณพ่อบอกว่าอยู่ได้ถ้าผักทางจังหวัดอื่นไม่เข้ามาตีตลาดที่จังหวัดขอนแก่นครับ

-------------------------------------- ^ ^ --------------------------------------

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ปิติพล กาพล 42 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-31°C
นครราชสีมา
24-31°C
ชลบุรี
25-29°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-26°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×