พืชผัก
พริกใหญ่
การปลูกพริกยำ คุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด
08 มีนาคม 2560
8,756
การปลูกพริกยำต้องมีการเตรียมดินและเตรียมการเพาะต้นกล้าพริกในกระถางที่มีขนาดเล็กเสียก่อนหลังจากจึงย้ายกล้าลงปลูกในแปลงที่เตรียมไว้ ซึ่งมีรายละเอียดในการเพาะปลูกพริกยำให้ประสบผลสำเร็จดังนี้
การเตรียมกล้า :เตรียมถาดหลุมเพาะเมล็ด ใส่ขี้เถ้าแกลบให้เต็มขอบถาดหลุม จากนั้นจึงหยอดเมล็ดพันธุ์ลงในถาดเพาะ โดยใช้หนึ่งหลุม/หนึ่งเมล็ดหยอดเมล็ดพันธุ์ ก่อนจะรดด้วยน้ำจนชุ่มแล้วใช้ผ้าดำชุบน้ำบิดพอหมาดคลุมบ่มไว้สองคืน เมื่อครบกำหนดให้เปิดผ้าดำออกแล้วรดน้ำปล่อยไว้ 2-3 วันเมล็ดพันธุ์จะงอกออกมาเป็นต้นอ่อน ใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์เมล็ดพันธุ์จะแตกใบออกมา 1 คู่ หมั่นรดน้ำเช้า-เย็นเมือ่ต้นกล้ามีใบจริงได้ 2 คู่ หรือ อายุประมาน
1 เดือนจึงย้ายกล้าลงปลูกในแปลง

การย้ายกล้าและการเตรียมแปลงปลูก : การเตรียมแปลงปลูกหลังไถดะปละไพรวนด้วยผาน 7-2 รอบ ให้ทำการยกแปลงปลูก กว้าง1 เมตร ความห่างระหว่างแถวของแปลงปลูก 80 ซม. ความยาวของแปลงปลูกตามต้องการ ปลูกเป็นแถวคู่หลุมละ 1 ต้น ระยะปลูก 80*50 ซม.ใส่ปุ๋ยคอกรองพื้น ก่อนปลูก

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ปิติพล กาพล 42 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-34°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×