พืชผัก
มะระ
การปลูกมะระจีนให้ติดผลดกและผิวสวย
23 ตุลาคม 2555
53,818
มะระเป็นพืชเถา มีเถาช่วยพยุงเลื้อยโดยใช้เถายึดลำต้นให้ติดค้าง สามารถปลูกได้ทุกฤดูกาล และปลูกขึ้นได้ดีกับดินแทบทุกประเภท ในดินควรมีความชื้นสูงสม่ำเสมอ และควรได้รับแสงแดดเต็มที่
การเตรียมดิน : ต้องเตรียมดินให้ร่วนซุยที่สุดการเตรียมดินก็ต้องไถและพรวนดินให้ลึกประมาณ 10-12 นิ้ว เก็บหญ้าออกให้หมด แล้วตากทิ้งไว้สัก 7-10 วัน ในขณะพรวนดินควรใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ วัว ควาย ภายในชุมชนนั้นเอง
แล้วยกเป็นร่องเล็กๆ ยาวไปตามพื้นที่ ให้ระยะระหว่างร่องห่างกันพอเป็นทางเดิน เมื่อปลูกแล้วให้หลุมห่างกันประมาณ 50 เซนติเมตร ระยะแถวห่างกัน ประมาณ 1 เมตร

การเพาะกล้าและการย้ายปลูก : โดยวิธีเพาะกล้างอก นำเมล็ดมาแช่น้ำ ประมาณ 1 คืน แล้วนำมาห่อกับผ้าชื้นประมาณ 2 วัน เมื่อเปิดดูจะเห็นรากโผล่ แล้วก็เลือกเมล็ดที่รากงอกนั้น แล้วนำไปปลูกในหลุม หลุมละ 2-3 เม็ด
ขุดหลุมให้ลึกประมาณ 1 ศอก ใส่ปุ๋ยคอกกรองก้นหลุม หลุมละประมาณ 1 กระป๋องนม เอาดินใส่ลงไปในหลุมจนหลุมตื้นแล้วจึงนำมะระไปลงปลูก ควรปลูกในตอนเย็น ปลูกเสร็จใช้ฟางคลุมสัก 2-3 วัน รดน้ำให้ชุ่ม การรดน้ำต้องทำอย่างสม่ำเสมอ เพราะมะระยิ่งโตยิ่งต้องการน้ำมาก และต้องคอยถอนหญ้าออกด้วย

การขึ้นค้าง : มะระเป็นพืชเถามีมือเกาะ จำต้องทำค้างให้ต้นสามารถเลื้อยเกาะเกี่ยวในการเจริญเติบโต ดังนั้น จำเป็นจะต้องทำค้างให้ขึ้น แต่เดิม การทำค้างจะใช้ไม้ แต่เดี๋ยวนี้ไม้หายาก จึงต้องเอาไม้ไผ่มาผ่าให้ได้ขนาดประมาณ 2-3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2 เมตร ใช้ได้ประมาณ 3 ปี เนื้อที่ 1 ไร่ จะใช้ไม้ทำค้างประมาณ 1 หมื่นชิ้น

การดูแลรักษา : การปลูกมะระจะต้องใช้ความขยันเป็นพิเศษ เพราะผลมะระเป็นที่ต้องการของแมลงศัตรูพืชมาก โดยเฉพาะแมลงวันทอง โดยที่สวนของคุณแม่จะมีการห่อผลมะระด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์โดยเริ่มห่อเมื่อมะระออกดอกและติดลูกจนผลโตขนาดนิ้วก้อยแล้ว ใช้กระดาษทำเป็นถุงขนาดกว้าง ประมาณ 15 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร ปากถุงให้แขวนอยู่บนก้านของผล การห่อผลไว้เช่นนี้ช่วยให้ผลมะระไม่ถูกรบกวนจากแมลงมากนัก
และยังทำให้ผลมีสีเขียวอ่อนไม่น่ารับประทานอีกด้วย

การตลาด : ด้านผลผลิตและตลาดนั้น สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งขายได้ทุกวัน หรือจะเว้นวันเก็บเกี่ยวเป็น 2 วันครั้ง ก็จะทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้น และนำผลผลิตไปขายให้แก่พ่อค้า/แม่ค้าในชุมชนโดยจะบรรจุถุง ถุงละ 10 กิโลกรัม เฉลี่ยแล้วได้วันละ 40 ถุง ด้านราคาก็แล้วแต่ราคาตามท้องตลาด ซึ่งราคาขณะนี้กิโลกรัมละ 20-22 บาท คิดแล้วจะได้เงินถุงละ 200-220 บาท ถือได้ว่าการปลูกมะระเป็นพืชที่ทำรายได้ให้ไม่น้อยทีเดียว เหมาะสำหรับเกษตรกรที่มีที่ดินน้อยทั้งหลาย

*ในการปลูกมะระ ฤดูหนึ่งจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 3 เดือน และเริ่มเก็บผลผลิตหลังปลูก ประมาณ 45-50 วัน เมื่อเก็บจนหมดฤดูจะเก็บได้ประมาณ 15-20 ครั้ง เกษตรกรในนิยมปลูกมะระและพืชผักตามช่วงฤดูกาลเพราะง่ายกับการดูแลรักษานั่นเอง

----------------------------------------- ^ ^ ----------------------------------------

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งอ้างอิง :
คุณองอาจ วงค์ตะกูล อายุ : 46 ปี
ที่อยู่ : 72 หมู่ที่5 ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
26-28°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
25-30°C
ชลบุรี
25-28°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
25-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×