ดิน-น้ำ
การจัดการดิน
การจัดการดินทรายให้เหมาะสมต่อการปลูกพืชผัก
13 กรกฏาคม 2560
13,663
พื้นที่ดินทรายเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ไม่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปลูกผักกินใบทุกชนิด เนื่องจากดินทรายไม่สามารถเก็บน้ำไว้ใต้ดิน ดังนั้นงานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ โดย น.ส.สุภาวรรณ สายหมั้น นักวิชาการเกษตรจึงได้มีการคิดค้นวิจัยเกี่ยวกับการปลูกผักบนพื้นที่ดินทราย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและให้ความรู้แก่เกษตรกรที่สนใจได้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ต่อไป จึงได้แนะนำผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี FM. 106.26 MHz.
++ เทคนิคการปลูกผักบนพื้นที่ดินทราย ++

เริ่มจากการยกแปลงปลูกผักขนาด 4 x 10 เมตร แล้วทำการปลูกหญ้าแฝกรอบแปลงปลูกผัก ซึ่งรากของหญ้าแฝกจะมีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำไว้ใต้ดิน และป้องกันการชะล้างการพังทลายของดินหลังจากนั้นจึงทำการปลูกผักที่ต้องการตามลงไป โดยก่อนปลูกผักกินใบลงบนแปลงปลูกจะต้องมีการผสมคลุกเคล้าดินด้วยปุ๋ยหมักชีวภาพ จากนั้นทำการปลูกผักกินใบลงแปลง และทำการให้น้ำวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น รากของหญ้าแฝกจะดูดซับน้ำไว้ใต้ดิน ทำให้ผักที่ปลูกมีน้ำไว้ใช้จากการดูดซับจากรากหญ้าแฝกต่อไป

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สุภาวรรณ สายหมั้น. นักวิชาการเกษตร.สัมภาษณ์ , 16 ตุลาคม 2555
   
เรื่องใหม่ล่าสุด
x
ห่อนึ่งไก
23 กุมภาพันธ์ 2561
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-29°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
21-30°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×