ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
ตู้เลี้ยงปลาและบ่อเลี้ยงปลา
เทคนิคง่ายๆแก้ปัญหาปลาตายในหน้าฝน
13 สิงหาคม 2557
15,159
ในช่วงฤดูฝนของทุกๆปี เกษตรกรผู้เลี้ยงปลามือใหม่มักจะประสบปัญหามากมายเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา อาจทำให้ได้รับผลกระทบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ยิ่งถ้าอากาศร้อนมาก ๆ ก่อนฝนจะตกซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่างและความขุ่นของน้ำอย่างรวดเร็วหลังฝนตกจึงมีผลต่อลูกปลาและปลาที่ปล่อยใหม่ ตลอดจนปลาที่เลี้ยงกันแบบหนาแน่นมากจะมีผลให้ปลาน๊อคหรือปลาตายเนื่องจากปลาปรับตัวไม่ทัน วันนี้เราจึงมีคำแนะนำจาก คุณสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงรายได้ให้สัมภาษณ์ รายการ FARMER INFO จ.เชียงราย เกี่ยวกับการเทคนิคการดูแลปลาช่วงฤดูฝน ด้วยวิธีการทำง่ายดังต่อไปนี้
เทคนิคง่ายๆแก้ปัญหาปลาตายในหน้าฝน
-เมื่อฝนตกหนัก ทำให้อุณหภูมิน้ำเปลี่ยนแปลง ปลาจะลดการกินอาหาร ดังนั้นการให้อาหารปลา ควรลดปริมาณอาหารให้น้อยลง หรืองดอาหารในวันที่ฝนตกหนัก
-เมื่อฝนตกหนักๆ จะพัดพาพวกปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ขี้เถ้าแกลบจากการเผาป่า ล้วนเป็นพิษต่อปลา ซึ่งอาจได้รับผลกระทบอย่างมากในช่วงที่ฝนตกใหม่ๆ น้ำฝนจะชะล้างความเป็นกรดจากอากาศและดินลงสู่บ่อ ทำให้ pH ของ น้ำในบ่อต่ำลง ความเป็นพิษของก๊าซไข่เน่า และแอมโมเนียจะมากขึ้น ทำให้ปลาลอยหัวขึ้นมาหาอากาศหายใจ ซึ่งอาจทำให้ปลาเครียด ป่วย และตายได้
-หากสภาพอากาศมืดครึ้ม ฝนไม่ตก หรือสภาพอากาศอบอ้าวเป็นเวลานาน ๆ ซึ่งมีผลต่อการแลกเปลี่ยนออกซิเจนระหว่างชั้นบรรยากาศกับผิวน้ำได้ลำบาก ทำให้ปลาเกิดสภาพขาดออกซิเจน ปลาจะขึ้นมาลอยหัวหาอากาศบนผิวน้ำจำนวนมาก และเมื่อฝนหยุดตก ควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อเพิ่มออกซิเจน และคลุกเคล้าน้ำฝนกับน้ำในบ่อให้เข้ากัน เพื่อป้องกันการแบ่งชั้นน้ำ และลดปัญหาปลาตาย
**วิธีแก้ไขปัญหาปลาตายที่เกิดจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันควรปฏิบัติดังนี้
1.การทำให้น้ำในบ่อมีการหมุนเวียนหรือเคลื่อนไหว โดยใช้เครื่องสูบน้ำ สูบน้ำในบ่อแล้วพ่นน้ำขึ้นบนอากาศให้น้ำตกลงในบ่อเหมือนเดิม หรือเครื่องตีน้ำ เพื่อให้น้ำในบ่อมีการหมุนเวียน
2.ควรถ่ายเทน้ำเก่าในบ่อออก แล้วใส่น้ำใหม่เข้าไปแทนในปริมาณเท่าเดิม เมื่อเลี้ยง
ครบรอบให้ตากบ่ออย่างน้อย 3 - 5 วัน
3.ใส่จุลินทรีย์ เช่น ปุ๋ยน้ำชีวภาพ พด. 6 หรือ EM ในบ่อ เพื่อให้น้ำมีสภาพดีขึ้น
4.ใส่ปูนขาวในอัตรา 5-10 กก./ไร่/ครั้ง ห่างกันอาทิตย์ละครั้ง ใส่รวมกันไม่เกิน 60 กก./ไร่ โดยละลายปูนขาวในน้ำ แล้วสาดเฉพาะส่วนที่น้ำปูนขาวลงในบ่อ
5.ใส่เกลือแกง ในอัตรา 160 กก. / ไร่ (ไม่ควรใส่เกลือแกงพร้อมกับปูนขาว เพราะจะเกิด
การยับยั้งฤทธิ์ซึ่งกันและกัน) ควรใส่โดยการหว่านเป็นเม็ด
แหล่งที่มาของข้อมูล : สุภาพ แก้วละเอียด. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงราย. สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2557.
เรียบเรียงโดย : พูนศักดิ์ ศรีสุทธา เจ้าหน้าสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-32°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×