ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
อาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์
สูตรอาหารบำรุงไก่แจ้ ขนสวยงาม รูปร่างสมส่วน
21 กรกฏาคม 2557
19,360
ไก่แจ้เป็นไก่พื้นเมืองชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในประเภทสัตว์สวยงาม โดยทั่วไปจะเลี้ยงไว้เพื่อความเพลิดเพลิน และความสุขใจของผู้เลี้ยง และผู้เลี้ยงมักจะปล่อยให้ไก่แจ้หาอาหารกินเองตามธรรมชาติ แต่ปัจจุบันมีผู้สนใจเลี้ยงไก่แจ้จำนวนมากขึ้น มีการรวมกลุ่ม มีการจัดงานประกวด ดังนั้น ผู้เลี้ยงไก่แจ้ จึงได้คิดค้นหาสูตรอาหารมาบำรุงไก่แจ้ เพื่อให้ได้ไก่แจ้ที่มีลักษณะที่ดี รูปพรรณไก่แจ้ที่ดี
คุณสุวัฒน์ รัตนวรรณ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่แจ้ หมู่ที่ 2 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ Farmer info จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อครั้งลงพื้นที่วันที่ 17 มิถุนายน 2557 เกี่ยวกับประสบการณ์การเลี้ยงไก่แจ้ และก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการเลี้ยงไก่แจ้เป็นอย่างดี เคยได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทไก่แจ้ขนสวยงาม รูปร่างสมส่วน เนื่องจากได้คิดค้นสูตรอาหารบำรุงเลี้ยงไก่แจ้ให้มีขนสวยงาม มีรูปร่างที่สมส่วน โดยสูตรอาหารดังกล่าวก็สามารถทำได้เอง ไม่ยุ่งยาก ซึ่งสูตรดังกล่าวมีส่วนผสม ดังนี้
ส่วนผสม
1.รำข้าวสาลี 2 กิโลกรัม
2.หนอนนก เศษหนอนนก หนอนนกที่ตายแล้ว 2 กิโลกรัม
3.อาหารลูกไก่ หรืออาหารสำเร็จรูป 1 กิโลกรัม

วิธีการทำ
นำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกเคล้าให้เข้ากันในภาชนะ เมื่อเข้ากันดีแล้วก็สามารถนำไปให้ไก่กินได้เลย

วิธีการใช้
1.นำอาหารที่ผสมเรียบร้อยแล้วมาใส่ในรางให้ไก่แจ้กิน วันละ 1 ครั้ง ถ้าไก่แจ้กินอาหารหมดก็สามารถเติมได้เรื่อยๆ
2.อัตราส่วนการให้อาหาร 1 แก้วกาแฟ/ไก่ 3 ตัว
3.อาหารสูตรบำรุงไก่แจ้นี้สามารถให้ได้ตั้งแต่ไก่แจ้อายุ 1 เดือนจนถึงไก่แจ้ที่เป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์
4.ควรมีน้ำไว้ให้ไก่แจ้กินตลอดเวลาด้วย
เรียบเรียงโดย : รัตนา รัตนบุรี เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครศรีธรรมราช
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สุวัฒน์ รัตนวรรณ. สัมภาษณ์, 17 มิถุนายน 2557.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-32°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×