พืชผัก
แตงกวา
ปลูกแตงกวาปลอดสารพิษ ต้นทุนลด ผลผลิตขายได้ราคางาม
18 ตุลาคม 2555
45,297
แตงกวา เป็นผักที่คนไทยทุกภาคนิยมรับประทาน และเกษตรกรนิยมปลูกแตงกวาเป็นอาชีพ หรือปลูกเป็นผักสวนครัวกันมาก เพราะเป็นผักที่ปลูกง่าย ให้ผลผลิตเร็ว มีความทนทาน เปลือกของแตงกวายังช่วยให้การขนส่งและการเก็บรักษาก็ง่ายกว่าผักชนิดอื่นๆ แตงกวาสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู
คุณพัฒนา วงษ์คำ เกษตรกรผู้ปลูกแตงกวาและถั่วฝักยาวแบบปลอดสารพิษ มาตรฐาน GAP ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ได้ให้สัมภาษณ์กับทางรายการ Farmer Info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ช่วงคลินิกเกษตร เวลา 14.30 น.-15.00 น. สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี FM 102.75 MHz. ว่า การปลูกแตงกวาในรูปแบบปลอดสารพิษสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกได้ดีไม่แพ้อาชีพการเกษตรอื่นๆเลย ซึ่งแตงกวาสามารถปลูกได้ตลอดปี โดยที่สวนของคุณพัฒนาจะปลูกแตงกวาสลับกับการปลูกถั่วฝักยาว เนื่องจากว่าการปลูกพืชชนิดเดียวซ้ำในแปลงเดิมมีความเสี่ยงที่จะทำให้พืชเกิดโรคจากเชื้อราได้ง่าย อย่างเช่นโรครากเน่าโคนเน่า

เพราะฉะนั้นจึงต้องปลูกพืชชนิดอื่นสลับกันในพื้นที่แปลงเดียวกัน พื้นที่ทำการเกษตรทำสวนผักของคุณพัฒนา มี 3 ไร่ จะแบ่งเป็น 2 แปลง โดยที่แปลงหนึ่งจะปลูกแตงกวา อีกแปลงหนึ่งจะปลูกถั่วฝักยาว ซึ่งจะปลูกพืชทั้งสองชนิดพร้อมกัน และเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแล้ว ไถตากดินและใส่ปูนขาวปรับสภาพดินเรียบร้อยแล้วก็จะปลูกพืชสลับชนิดกัน คือแปลงที่ปลูกแตงกวามาก่อนก็จะเปลี่ยนเป็นปลูกถั่วฝักยาวแทน และแปลงที่ปลูกถั่วฝักยาวมาก่อนก็จะเปลี่ยนเป็นปลูกแตงกวาแทน สลับกันไปเรื่อยๆ ซึ่งการปลูกแบบนี้จะทำให้ได้ผลผลิตตลอดทั้งปี และการปลูกแบบปลอดสารพิษ คือการไม่ใช้สารเคมีในการปลูกใช้เฉพาะสารชีวภาพ จะทำให้ได้ผลผลิตที่ดี ผลดก ผิวสวย รสชาติกรอบ ทำให้สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ราคาดี
++ การปลูกแตงกวาปลอดสารพิษ ++1.การเตรียมดิน

ไถพรวนดิน ตากดินไว้ประมาณ 7 วัน เพื่อกำจัดไข่แมลงศัตรูพืชในดิน และฆ่าเชื้อโรคในดิน ปรับความเป็นกรด-ด่าง ในดินด้วยปูนขาวอัตรา 200-300 กิโลกรัม/ไร่ เสร็จแล้วใส่ปุ๋ยชีวภาพบำรุงดิน โดยการผสมคลุกเคล้าปุ๋ยชีวภาพกับดินแปลงปลูกให้เป็นเนื้อเดียวกัน ก่อนที่จะทำการยกร่องแปลงปลูก เมื่อยกร่องแปลงปลูกแล้ววางท่อน้ำระบบน้ำหยดให้ตรงกับหลุมที่จะปลูก แล้วคลุมแปลงด้วยผ้าพลาสติกดำ เพื่อกักเก็บความชื้นของผิวดินและป้องกันวัชพืช และเจาะรูผ้าพลาสติกสำหรับปลูก

สูตรปุ๋ยชีวภาพ ใช้ผสมกับดินในขั้นตอนการเตรียมแปลงปลูก :ส่วนผสมและวิธีการทำ ใช้มูลสัตว์ 1 ส่วน + รำ 1 ส่วน + ปูนขาว 1 ส่วน + สารเร่ง พด.1 จำนวน 1 ซอง + กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม + EM 1 ลิตร ผสมกันแล้วตั้งกองปุ๋ยให้มีความสูงประมาณ 50 เซนติเมตร หมักทิ้งไว้ 7-10 วัน และต้องทำการกลับกองปุ๋ยทุกๆ 2-3 วัน เมื่อปุ๋ยคลายความร้อนแล้วสามารถนำมาใช้ได้


2.วิธีการปลูก

นำเมล็ดพันธุ์ที่คัดแล้วมาคลุกเคล้ากับไตรโคเดอร์มาเชื้อสด เพื่อป้องกันเชื้อรา และโรครากเน่าโคนเน่า นำเมล็ดไปหยอดในหลุมแปลงปลูก หลุมละ 1-2 เมล็ด แล้วรดน้ำให้ชุ่ม ช่วงแรกๆจะให้น้ำ วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น หลังจากปลูกประมาณ 7 วัน ลดปริมาณการให้น้ำลงเหลือวันละ 1 ครั้ง ช่วงเช้าหรือเย็นก็ได้


3.การดูแลรักษา

หลังจากปลูก 3-5 วัน เมล็ดจะงอกและมีใบจริงประมาณ 2-3 ใบ ให้ฉีดพ่นด้วยน้ำหมักชีวภาพที่เกษตรกรมีอยู่แล้ว เช่น น้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย (หรืออาจจะใช้น้ำหมักหอยเชอรี่ หรือน้ำหมักมูลสุกรก็ได้) เพื่อช่วยในการบำรุงต้นและเร่งการแตกใบ ทำการฉีดพ่นต่อเนื่องอีกทุกๆ 7-15 วัน/ครั้ง เมื่อเมล็ดงอกแข็งแรงดีแล้วจะต้องทำค้างให้กับแตงกวา โดยใช้ไม้ปักเป็นหลัก พร้อมกับตรึงเชือกเป็นแนวตรงหย่อนลงมา หรือจะใช้ตาข่ายขึงกับไม้หลักก็ได้ เพื่อให้แตงยึดเกาะและช่วยให้สะดวกในการเก็บผลผลิต เพราะถ้าหากไม่ทำค้างให้แตงกวาจะทำให้ผลของแตงกวาบิดงอไม่สวย และเมื่อแตงกวาเริ่มออกดอก ให้ฉีดพ่นบำรุงด้วยน้ำหมักผลไม้ (หรือฮอร์โมนไข่ก็ได้) เพื่อเป็นการเร่งดอก บำรุงดอก และกระตุ้นการติดลูก เกษตรกรควรหมั่นตรวจสอบแปลงปลูกเพื่อตรวจดูการเข้าทำลายของแมลงต่างๆ หากพบเห็นแมลงก็ให้ฉีดพ่นด้วยสารชีวภาพกำจัดแมลง

สูตรจุลินทรีย์หน่อกล้วย ใช้ฉีดพ่นเร่งการแตกใบ :ส่วนผสมและวิธีการทำ ใช้หน่อกล้วย 3 กิโลกรัม + กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม สับหน่อกล้วยให้ละเอียด ใส่ลงในถังหมักพร้อมกากน้ำตาล ปิดฝาถังหมัก ทำการคนคลุกเคล้าทุกๆวัน หมักไว้ 7 วัน นำมาฉีดพ่นเพื่อเร่งการแตกใบ อัตรา 2 ช้อนโต๊ะ + น้ำเปล่า 20 ลิตร

สูตรน้ำหมักผลไม้ ใช้ฉีดพ่นช่วงแตงกวาออกดอก :ส่วนผสมและวิธีการทำ ใช้ผลไม้สุก เช่น กล้วย,มะละกอ 3 ส่วน + กากน้ำตาล 1 ส่วน สับผลไม้ให้ละเอียดหมักรวมกับกากน้ำตาล หมักไว้ประมาณ 1-3 เดือน นำมาฉีดพ่นช่วงออกดอก อัตรา 2-4 ช้อนโต๊ะ + น้ำเปล่า 20 ลิตร

สูตรสารชีวภาพกำจัดแมลงในแปลงปลูกแตงกวา : ส่วนผสมและวิธีการทำ ใช้เหล้าขาว 1 ขวด + น้ำส้มสายชู 1 แก้ว นำมาผสมกันแล้วใช้ฉีดพ่นแมลงได้ทันที อัตรา 1 แก้ว + น้ำเปล่า 20 ลิตร + กากน้ำตาล 1 แก้ว


อายุการเก็บเกี่ยวผลผลิต : หลังจากที่ปลูกแตงกวาไปแล้ว 45-50 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ และจะเก็บผลของแตงกวาได้นานถึง 3 เดือน ซึ่งการปลูกแตงกวาแบบปลอดสารพิษนี้จะทำให้ได้แตงกวาที่มีผลดก ขนาดผลใหญ่ น้ำหนักดี ผิวของผลแตงกวาสวย รสชาติกรอบ สามารถจำหน่ายได้ราคาดี

เรียบเรียงโดย : อานนท์ ขันติวงษ์ เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี
--------------------------- ^ ^ ----------------------------
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งอ้างอิง :
พัฒนา วงษ์คำ. สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
24-31°C
ชลบุรี
26-31°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
24-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×