ข้าว
พันธุ์ข้าว
ข้าวพันธุ์พื้นเมืองชมทุ่ง
20 กุมภาพันธ์ 2552
3,192
สำหรับการปลูกข้าวพื้นเมืองในภาคกลาง ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต พระนครศรีอยุธยา (สถานีทดลองข้าวหันตรา) เล่าถึงการปลูกข้าวในภูมิภาคนี้ว่า ในส่วนของภาคกลางจะยังมีการปลูกข้าวพื้นเมืองกันอยู่มาก ส่วนหนึ่งก็เป็นข้าวพื้นเมืองที่ปรับปรุงพันธุ์แล้ว แต่ไม่ใช่การตัดต่อพันธุกรรมหรือฉายรังสี แต่เป็นการคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ (Pure Line Selection) คือเป็นการคัดแถวรวงข้าวที่รวบรวมมาปลูก โดยจะเลือกแถวที่มีลักษณะดี ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมดี ทนโรคทนแมลง ใบเขียวใหญ่ ให้ผลผลิตสูง มาเป็นเมล็ดพันธุ์ แต่ก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ปลูกข้าวพื้นเมืองแท้ๆ ที่ยังไม่ได้มีการปรับปรุงพันธุ์ เช่นในอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีลักษณะเป็นนาข้าวน้ำลึก ข้าวพื้นเมืองที่เขายังปลูกอยู่ก็เช่น ข้าวพวง, ข้าวขาวพิจิตร, ข้าวพวงทอง, ข้าวก้อนแก้ว, ข้าวชมทุ่ง เป็นต้น
"สำหรับพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่โดดเด่นของทางภาคกลาง โดยเฉพาะในแถบนาน้ำลึก น่าจะเป็น 'ข้าวชมทุ่ง' ซึ่งเป็นข้าวเจ้าที่ให้ผลผลิตค่อนข้างสูง ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี คือข้าวพื้นเมืองถ้าปรับสภาพไม่ได้เกษตรกรก็จะเลิกปลูกไป คือเขาก็หว่านๆ ไป ไม่ต้องใส่ปุ๋ยในระหว่างปี พอสิ้นปีมาก็ยังได้เก็บเกี่ยว แม้เทียบกับข้าวนาปรังผลผลิตต่ำกว่ากันเท่าตัว แต่ก็ยังปลูกอยู่ เพราะพื้นที่ตรงนี้ไม่สามารถปลูกข้าวพันธุ์อื่นได้ ลักษณะเมล็ดไม่สั้นไม่ยาวเกินไป เวลาหุงจะค่อนข้างแข็ง แต่ข้าวพื้นเมืองตรงนี้จะมีคุณภาพค่อนข้างต่ำ หมายถึงว่าเมล็ดค่อนข้างจะสั้น ในส่วนของภาคกลางจะไม่ค่อยนิยมบริโภคข้าวพื้นเมืองของตัวเอง ส่วนมากจะซื้อข้าวเค้ากินมากกว่า ต่างกับทางภาคอีสาน" ดร.กฤษณพงศ์ กล่าวแหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน
   
เรื่องใหม่ล่าสุด
x
ห่อนึ่งไก
23 กุมภาพันธ์ 2561
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-29°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
21-30°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×