ข้าว
ประวัติข้าว
กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ
26 พฤศจิกายน 2555
3,473
กลุ่มเกษตรทำนาบากเรือ ก็เหมือนกับเกษตรกรอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2519 ตามนโยบายของรัฐบาลในสมัยนั้น เดิมกลุ่มเกษตรกรทานาบากเรือได้เริ่มต้นรวมกลุ่มในหมู่บ้าน แล้วขยายวงกว้างออกไปทั่วทั้งตำบล จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อปี พ.ศ. 2519 ในระยะแรกนั้นกิจการของกลุ่มคือการจำหน่ายปุ๋ยเคมีแก่สมาชิกต่อมาได้ขยายกิจการเป็นการรับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกและบุคคลทั่วไปเพื่อจัดส่งจำหน่าย ในปี พ.ศ.2537 กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดยโสธรในการส่งเสริมการก่อสร้างโรงสีข้าว และฉางข้าว โดยใช้พื้นที่บ้านดอนผึ้งเป็นที่ตั้งของโรงสีข้าว และในปี 2543-2544 กลุ่มได้กูเงินเพื่อมาปรับปรุงโรงสี การบริหารงานของโรงสีข้าวกลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ มีคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้นจำนวน 9 คน นอกจากนี้ยังมีหัวหน้าหน่วยประจำหมู่บ้านต่างๆ
ประวัติความเป็นมาของกลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ
กลุ่มเกษตรกรทำนากเรือ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2519 ตีตราทะเบียนเลขที่ ยส.4/2519 ณ บ้านเลขที่ 118 ม.4 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร พื้นที่กลุ่มครอบคลุม 2 อำเภอ 25 ตำบล 38 หมู่บ้าน มีสมาชิกจำนวน 853 ราย และนอกจากนี้ยังมีสมาชิกที่อยู่อำเภอใกล้เคียง โดยมีสมาชิกผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ จำนวน 204 ราย
ปี พ.ศ. 2520-2536 ชาวบ้านได้ระดมความคิดและกำลังทุนเพื่อรับซื้อ-ขายข้าวเปลือก เป็นการก่อตั้งกลุ่มโดยชาวบ้าน ดำเนินการโดยชาวบ้าน และเพื่อชาวบ้าน ซึ่งถือว่าเป็นการปลดแอกให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ต้องอยู่ภายใต้การกำหนดราคาของนายทุน จากการรับซื้อ-ขายข้าวเปลือกจึงมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างโรงสีชุมชนขึ้น ขนาด 16 เกวียน/วัน และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2544 จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องขององค์กรชุมชน จนพอมีเงินทุนหมุนเวียน ทางกลุ่มฯจึงได้ขอกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อที่จะขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 40 เกวียน/วัน และตลอดช่วงระยะเวลากว่า 30 ปี ที่กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือได้พิสูจน์ตัวเองให้หลายหน่วยงาน หลายองค์กร เข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพี่น้องชาวบ้าน ชาวนา เกษตรกรรายย่อยที่ได้หลุดพ้นการเป็น ?ชาวนาที่มีหัวใจการผลิต แต่ไม่มีสิทธิ์กำหนดราคา?
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งที่มาของข้อมูล : ทีมงาน รักบ้านเกิด.คอม
สถานีวิทยุร่มด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี
กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-33°C
ชลบุรี
23-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×