พืชเศรษฐกิจ
กาแฟ
กาแฟโรบัสต้าพันธุ์ชุมพร 84-5
10 ตุลาคม 2555
2,216
วันที่รับรอง : 04 ธันวาคม 2553
ประเภทพันธุ์ : พันธุ์แนะนำ
ข้อมูลทั่วไป :

ประวัติ :กาแฟโรบัสต้าพันธุ์ชุมพร 84-5 หรือกาแฟโรบัสต้าสายต้น FRT68 เป็นกาแฟโรบัสต้าที่ได้นำมาจากประเทศฝรั่งเศส เข้ามาในประเทศไทยพร้อมกับกาแฟโรบัสต้าสายต้น (clones) อื่นๆรวมทั้งสิ้น 26 สายต้น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรและบริษัทควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด โดยนำเข้ามาในช่วงปี 2538 - 2542 ในรูปของต้นกล้าเล็ก (plantlets) ขนาดยาวประมาณ 2-5 มม.บนอาหารวุ้น โดยต้นกล้านี้ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนใบในสภาพปลอดเชื้อ (in vitro) กระตุ้นแคลลัสให้เกิดยอดและราก และพัฒนาเป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์ กลุ่มสายต้นชุดนี้เป็นกลุ่มที่ 2 จำนวน 12 สายต้น ทำการปลูกเปรียบเทียบกับพันธุ์เขาทะลุที่เพาะจากเมล็ด จากการคัดเลือก พบว่า สายต้น FRT68 เป็นสายต้นที่ดีที่สุดให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เขาทะลุ 3.9 เท่า ตามลำดับ และคุณภาพของเมล็ดดีเป็นที่ยอมรับของตลาดสมควรให้เป็นพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตร เพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรปลูกกันต่อไป จากข้อมูลบริษัทควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด (นิรนาม, 2545) รายงานว่า กาแฟโรบัสต้าสายต้น FRT68 เป็นสายต้นที่ได้จากประเทศจีน เป็นสายต้นในกลุ่มคองโกลีส

ลักษณะทั่วไป :ลักษณะลำต้นตั้งตรง ใบมีรูปร่างรี ขนาดของใบกว้าง X ยาว 6.84X19.97 ซม.ขอบใบเรียบ เป็นคลื่นปลายใบแหลมผิวใบเป็นมันแผ่นใบส่วนที่อยู่ระหว่างเส้นใบโป่งออกทางด้านที่เป็นมันความยาวก้านใบ 1.65 ซม. ใบอ่อนสีเขียวอมเหลืองถึงเขียว (YELLOW-GREEN 146 A - GREEN 137 B) ใบแก่สีเขียว (GREEN 137 A) จำนวนข้อที่ให้ผลต่อกิ่ง 11.1 ข้อ ปล้องยาว 5.20 ซม. จำนวนผลต่อกิ่ง 74.4 ผล ดอกสีขาว (WHITE 155 D) ผลรูปร่างรีแบนคล้ายผลละหุ่ง มีไหล่นูน 2 ข้าง ขนาดของผล กว้างXยาวXหนา 1.26X1.44 X0.84 ซม. ผลสุกสีแดง (RED 45 A ? 46 A) รูปร่างเมล็ดกลมรี ขนาดเมล็ด กว้างXยาวXหนา 5.93X7.74X4.23 มม. เมล็ดแห้งที่ความชื้นเมล็ด 12-13 เปอร์เซ็นต์มีสีน้ำตาลอมเทา (GREY-BROWN 199 A - D) ความสูงของต้นเมื่อโตเต็มที่ 302 ซม. ขนาดทรงพุ่มเมื่อโตเต็มที่กว้าง 355 ซม. ระยะเวลาออกดอก ตุลาคม ? มีนาคม อายุผลเมื่อเก็บเกี่ยว 10-11 เดือน

ลักษณะเด่น :

1. ให้ผลผลิตเมล็ดแห้งสูง (ความชื้นเมล็ด 13 เปอร์เซ็นต์ ) 428 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี สูงเป็น 3.9 เท่าของพันธุ์เขาทะลุ

2. แข็งแรง โตเร็ว (vigorous) มีกิ่งให้ผล (primary branches) เป็นจำนวนมาก เริ่มให้ผลผลิตเร็ว (precocious) ผลสุกพร้อมเพรียงกัน ทำให้เก็บเกี่ยวได้ก่อนพันธุ์เขาทะลุ 1-2 เดือน และเก็บเกี่ยวได้หมดภายใน 2 ครั้งเท่านั้น

3. มีอัตราการเปลี่ยนจากผลสดเป็นเมล็ดแห้ง (out-turn) สูง เฉลี่ยประมาณ 25.0 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์เขาทะลุที่ให้อัตราการเปลี่ยน 19.6 เปอร์เซ็นต์

4. น้ำหนัก 100 เมล็ดแห้ง 17.0 กรัม เมล็ดมีขนาดปานกลาง

พื้นที่แนะนำ :เหมาะสำหรับพื้นที่ดอนในจังหวัดชุมพรหรือพื้นที่อื่นที่ไม่มีน้ำท่วมขัง

ข้อควรระวัง :

1. เคยพบโรคราสนิม (Hemileia vastatrix) ที่ใบบ้างเล็กน้อยในเขต อ. ท่าแซะ จ.ชุมพร (ยุพิน, 2552. ติดต่อส่วนตัว) แต่อาการไม่รุนแรงและไม่แพร่ระบาด ต้านทานได้ (resistant) แม้ปลูกร่วมกับกาแฟสายต้นอื่นๆ และมีรายงานอ่อนแอต่อโรคใบจุด (Colletotrichum gloeosporoides) ที่ประเทศเอควาดอร์ แต่แสดงอาการต้านทานต่อโรคนี้ (resistant) ในประเทศไทย (Lambot, 2009. personal communication)

2. ควรทำการค้ำยันกิ่งหลักในปีที่กาแฟติดผลดกมาก เพื่อป้องกันไม่ให้กิ่งหลักหัก
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ระบบฐานข้อมูลพันธุ์พืช".กลุ่มระบบวิจัย กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก:http://it.doa.go.th/cv/view2.php?id=270
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
24-27°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×