พืชเศรษฐกิจ
กาแฟ
กาแฟโรบัสต้าพันธุ์ชุมพร 84-4
10 ตุลาคม 2555
3,484
วันที่รับรอง : 04 ธันวาคม 2553
ประเภทพันธุ์ : พันธุ์แนะนำ
ข้อมูลทั่วไป :

ประวัติ :กาแฟโรบัสต้าพันธุ์ชุมพร 84-4 หรือกาแฟโรบัสต้าสายต้น FRT09 เป็นกาแฟโรบัสต้าที่ได้นำมาจากประเทศฝรั่งเศส เข้ามาในประเทศไทยพร้อมกับกาแฟโรบัสต้าสายต้น (clones) อื่นๆรวมทั้งสิ้น 26 สายต้น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรและบริษัทควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด โดยนำเข้ามาในช่วงปี 2538 - 2542 ในรูปของต้นกล้าเล็ก (plantlets) ขนาดยาวประมาณ 2-5 มม.บนอาหารวุ้น โดยต้นกล้านี้ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนใบในสภาพปลอดเชื้อ (in vitro) กระตุ้นแคลลัสให้เกิดยอดและราก และพัฒนาเป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์ กลุ่มสายต้นชุดนี้เป็นกลุ่มที่ 2 จำนวน 12 สายต้น ทำการปลูกเปรียบเทียบกับพันธุ์เขาทะลุที่เพาะจากเมล็ดจากการคัดเลือก พบว่า สายต้น FRT09 และ FRT68 เป็นสายต้นที่ดีที่สุด ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เขาทะลุ 4.4 เท่า และคุณภาพของเมล็ดดีเป็นที่ยอมรับของตลาดสมควรให้เป็นพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตร เพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรปลูกกันต่อไป จากข้อมูลบริษัทควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด (นิรนาม, 2545) รายงานว่า กาแฟโรบัสต้าสายต้น FRT09 เป็นสายต้นที่ได้รวบรวมมาจากประเทศไอวอรี่โคสต์ เกิดจากการผสมระหว่างลูกผสม (hybrids) กลุ่มกีเนียน (G/Guinean type) กับ กลุ่มคองโกลีส (C/Congolese type) ด้วยกัน (Hybrid GXC ผสมกับ Hybrid GXC)

ลักษณะทั่วไป :ลักษณะลำต้นตั้งตรง ใบมีรูปร่างรี ขนาดของใบกว้าง X ยาว 6.87X16.83 ซม. ขอบใบเรียบ เป็นคลื่นปลายใบแหลมผิวใบเป็นมันแผ่นใบส่วนที่อยู่ระหว่างเส้นใบโป่งออกทางด้านที่เป็นมันความยาวก้านใบ 1.29 ซม. ใบอ่อนสีเขียวอมเหลืองถึงเขียว (YELLOW-GREEN 146 A - GREEN 137 B) ใบแก่สีเขียว (GREEN 137 A) จำนวนข้อที่ให้ผลต่อกิ่ง 10.7 ข้อ ปล้องยาว 4.96 ซม. จำนวนผลต่อกิ่ง 88.1 ผล ดอกสีขาว (WHITE 155 D) ผลรูปร่างรีแบนคล้ายผลละหุ่ง มีไหล่นูน 2 ข้าง ขนาดของผล กว้างXยาวXหนา 1.26X1.43X0.87ซม. ผลสุกสีแดง (RED 45 A - 46 A) รูปร่างเมล็ดกลมรี ขนาดเมล็ด กว้างXยาวXหนา 5.46X6.96X4.03 มม. เมล็ดแห้งที่ความชื้นเมล็ด 12-13 เปอร์เซ็นต์มีสีน้ำตาลอมเทา (GREY-BROWN 199 A - D) ความสูงของต้นเมื่อโตเต็มที่ 310 ซม. ขนาดทรงพุ่มเมื่อโตเต็มที่กว้าง 349 ซม. ระยะเวลาออกดอก ตุลาคม - มีนาคม อายุผลเมื่อเก็บเกี่ยว 10-11 เดือน

ลักษณะเด่น :

1. ให้ผลผลิตเมล็ดแห้งสูง (ความชื้นเมล็ด 13 เปอร์เซ็นต์ ) 482 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี สูงเป็น 4.4 เท่าของพันธุ์เขาทะลุ

2. แข็งแรง โตเร็ว (vigorous) มีกิ่งให้ผล (primary branches) เป็นจำนวนมาก เริ่มให้ผลผลิตเร็ว (precocious) ผลสุกพร้อมเพรียงกัน ทำให้เก็บเกี่ยวได้ก่อนพันธุ์เขาทะลุ 1-2 เดือน และเก็บเกี่ยวได้หมดภายใน 2 ครั้งเท่านั้น

3. มีอัตราการเปลี่ยนจากผลสดเป็นเมล็ดแห้ง (out-turn) สูง เฉลี่ยประมาณ 24.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์เขาทะลุที่ให้อัตราการเปลี่ยน 19.6 เปอร์เซ็นต์

4. น้ำหนัก 100 เมล็ดแห้ง 15.5 กรัม เมล็ดมีขนาดปานกลาง

พื้นที่แนะนำ :เหมาะสำหรับพื้นที่ดอนในจังหวัดชุมพรหรือพื้นที่อื่นที่ไม่มีน้ำท่วมขัง

ข้อควรระวัง :-

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ระบบฐานข้อมูลพันธุ์พืช".กลุ่มระบบวิจัย กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก:http://it.doa.go.th/cv/view2.php?id=268
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-33°C
ชลบุรี
23-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×