พืชไร่
ข้าวโพดฝักสด
ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์สงขลา 84-1
09 ตุลาคม 2555
1,962
วันที่รับรอง : 15 มิถุนายน 2555
ประเภทพันธุ์ : พันธุ์แนะนำ
ข้อมูลทั่วไป :

ประวัติ :ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์สงขลา 84-1 หรือข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ฉลุง 5638 เป็นข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวที่เกิดจากการผสมข้ามระหว่างข้าวโพดหวานสายพันธุ์แท้ CLei08056 เป็นสายพันธุ์แม่ที่มีลักษณะเด่น คือ ฝักใหญ่ ยาว ลำต้นแข็งแรง และให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์สูง และสายพันธุ์แท้ CLei08038 เป็นสายพันธุ์พ่อที่มีลักษณะเด่น คือ ฝักใหญ่ และมีเยื่อหุ้มเมล็ดบาง ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกข้าวโพดหวานสายพันธุ์แท้มาตั้งแต่ปี 2548 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา จนในปี 2550 สามารถคัดเลือกสายพันธุ์ผสมตัวเอง 5 ครั้ง ที่มีความสม่ำเสมอของสายพันธุ์ได้จำนวนหนึ่ง จึงนำมาสร้างเป็นพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวในปี 2551 จากนั้น ประเมินผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ ได้แก่ เปรียบเทียบเบื้องต้น มาตรฐาน ในท้องถิ่น และในไร่เกษตรกร ตามลำดับ รวมถึงประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรต่อข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ฉลุง 5638

ลักษณะทั่วไป :ลักษณะของลำต้นแบบซิกแซก รากค้ำสีเขียวอ่อน โคนต้นอ่อนสีสีเขียวอ่อน ต้นสูง 180 ซม. ลักษณะช่อดอกตัวผู้ค่อนข้างตรง ความแน่นของช่อดอกตัวผู้ปานกลาง ความแน่นของดอกย่อยบนแกนกลางปานกลาง อับเรณูสีเหลือง เส้นไหมสีเขียวอ่อน ฝักบนสุดมีความยาว 17-19 ซม. ความกว้าง 5-6 ซม. รูปทรงฝักบนสุดแบบกึ่งทรงกระบอก ลักษณะการเรียงตัวของเมล็ดแบบแถวตรง เมล็ดสีเหลืองอ่อน ซังสีขาว ฝักความกว้าง 5.0 ซม. ความยาว 18.1 ซม. ค่าความหวาน 16.0 องศาบริกซ์ อายุออกไหม 55 วัน อายุเก็บเกี่ยว 75 วัน

ลักษณะเด่น :

1.ให้ผลผลิตสูง โดยมีผลผลิตน้ำหนักฝักทั้งเปลือกเฉลี่ย 2,858 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตน้ำหนักฝักสดปอกเปลือกเฉลี่ย 2,165 กิโลกรัมต่อไร่

2.มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการบริโภคฝักสด โดยมีค่าความหวานสูงเฉลี่ย 16.0 องศาบริกซ์ มีเนื้อเมล็ดมาก แกนฝักเล็ก รสชาติฝักต้มดี

พื้นที่แนะนำ :ปลูกได้ทั่วไปทั้งในสภาพดินไร่และดินนาของภาคใต้

ข้อควรระวัง : -

------------------------------ ^ ^ ---------------------------------
ที่มา :
"ระบบฐานข้อมูลพันธุ์พืช".กลุ่มระบบวิจัย กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก:http://it.doa.go.th/cv/view2.php?id=282

   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-31°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×