เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เทคนิคปลูกดาวเรืองให้บานสะพรั่ง ทันวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ
(13 - 31 ตุลาคม 2560 )
27 มิถุนายน 2560
73,730
ดาวเรืองจัดเป็นไม้ดอกนามมงคล ผู้คนนิยมนำมาใช้กราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ มีความหมายสื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง เฟื่องฟู เหมือนชั้นของกลีบดอกและสีเหลืองทองสว่างไสว จึงนิยมปลูกเป็นไม้ตัดดอกและปลูกประดับตกแต่งสถานที่ทั่วไป เพื่อให้เกิดความงดงามตามเทศกาลต่างๆ ที่สำคัญมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
นอกจากความเป็นมงคลนามที่คนไทยใช้กราบไหว้บูชาสิ่งเคารพนับถือแล้ว ดาวเรืองยังเป็นดอกไม้ประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร หรือ พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งมีสีเหลืองเหมือนสีประจำพระองค์อีกด้วย ดังจะเห็นได้จากการประดับตกแต่งสถานที่ราชการและสถานที่ต่าง ๆ ในช่วงวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ให้มีสีเหลืองทองรับวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาด้วยดอกดาวเรืองตลอดมา ยกเว้นในปี พ.ศ.2559 ไม่มีการตกแต่งสถานที่ด้วยดอกดาวเรืองในวันที่ 5 ธันวาคมอีกแล้ว จากเหตุการณ์ความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่คนไทยทั้งชาติไม่มีวันลืมเลือนไปชั่วชีวิต กับการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 แผ่นดินไทยจึงเศร้าหมอง นองน้ำตา และ อาบทาด้วยสีโศกแห่งความทุกข์ตรมมานานข้ามปี

ณ ห้วงเวลาสุดท้ายของการไว้ทุกข์นี้ ดอกดาวเรืองกำลังจะกลับมาเบ่งบาน เหลืองอร่าม เรืองรอง พร้อมกันทั่วแผ่นดินไทยอีกครั้ง กับ โครงการร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 25 - 29 ต.ค. 2560 นี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยกระทรวงมหาดไทย ใคร่ขอความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานราชการทั่วประเทศ ในการร่วมจิตร้อยใจกันปลูกดอกดาวเรืองให้เบ่งบานเทิดพระคุณของพระองค์ตามกำหนดนัดหมายที่ตั้งไว้ว่า ดอกดาวเรืองจะต้องเบ่งบานเหลืองอร่ามพร้อมกันทั่วประเทศ ในช่วงวันที่ 13 - 31 ตุลาคม 2560 ดังนั้นผู้เขียนจึงนำเทคนิคการปลูกดาวเรืองสไตล์เด็กเกษตร มาเสนอให้ประชาชนชาวไทยผู้มีใจรักและภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้นำไปใช้ปลูกดาวเรืองที่บ้านเรือนอาศัยให้ออกดอกบานสะพรั่ง ทันวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ กันดังนี้

เทคนิคปลูกดาวเรืองให้บานสะพรั่ง ทันวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ
(13 - 31 ตุลาคม 2560 )


1. เป้าหมาย : ดาวเรืองต้องบานพร้อมกันทั่วทั้งแผ่นดินในช่วง วันที่ 13 - 31 ตุลาคม 2560 นี้

2. ข้อควรจำ : เริ่มปลูก 15 สิงหาคม 2560 ดอกจะบานในช่วงวันเวลาดังกล่าวพอดี เนื่องจากดาวเรืองมีอายุการออกดอกที่ 55 - 60 วัน

3. แผนการปลูก :

3.1. เพาะเมล็ดในถาดหลุมหรือตะกร้าเพาะ วันที่ 5 สิงหาคม 2560

3.2. ย้ายต้นกล้าจากถาดหลุมหรือตะกร้าเพาะลงถุงดำ วันที่ 15 สิงหาคม 2560

3.3. ดาวเรืองที่อายุ 55 - 60 วัน จะเริ่มออกดอกช่วงวันที่ 9 - 15 ตุลาคม 2560 และดอกจะค่อยๆ เติบโตและบานสะพรั่งยาวนานไปได้นานประมาณ 3 สัปดาห์ หรือ จบเดือนตุลาคม 2560 พอดี


ขั้นตอนการปลูกดาวเรือง


1.เตรียมวัสดุ - อุปกรณ์

- เมล็ดพันธุ์ดอกดาวเรือง 1 ซอง

- ตะกร้าขนาดกลาง สี่เหลี่ยมผืนผ้า (หาซื้อได้ตามตลาดนัดใบละ 10 บาท) 1 ใบ

- กระดาษหนังสือพิมพ์ 1 คู่

- ไม้แหลม 1 อัน

- บัวรดน้ำ

- ถุงดำขนาด 4 x 6 นิ้ว

- ดินผสมสำหรับปลูกดาวเรือง (เตรียมได้จาก ดินร่วน:แกลบดิบ:ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก อัตรา 1:2:2 ส่วน*ใช้หน่วยเป็นตัวตั้ง เช่น กระสอบ กิโลกรัม บุ้งกี๋)หากไม่สามารถหาได้ ให้ใช้ดินผสมที่วางจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปสูตรปุ๋ยหมักหรือใบก้ามปู มาปลูกแทนก็ได้เช่นกัน แต่ควรเน้นให้ดินโปร่งร่วนซุย เพื่อป้องกันโรครากเน่า - โคนเน่า

- ทรายละเอียด(ใช้ตะแกรงร่อนจากทรายหยาบแทนได้)หรือขี้เถ้าแกลบ(ใช้เพาะกล้า)
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-31°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
21-32°C
ภูเก็ต
25-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×