สัตว์-แมลงศัตรูพืช
พืชผัก
หนอนใยผักศัตรูพืชตระกูลกะหล่ำ
03 พฤศจิกายน 2558
4,214
หนอนใยผัก เป็นแมลงศัตรูที่สำคัญและก่อให้เกิดความเสียหายกับพืชตระกูลกะหล่ำ ระบาดเป็นประจำตามแหล่งปลูกผักทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจากหนอนชนิดนี้มีวงจรชีวิตสั้น มีการแพร่พันธุ์และขยายพันธุ์รวดเร็ว และมีการพัฒนาการวางไข่ได้เร็ว คือ หลังออกจากดักแด้ภายใน 1 วัน สามารถวางไข่ได้ทันทีและวางไข่ได้ตลอดชีวิต ประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมและมีพืชอาหารตลอดปี จึงเป็นสาเหตุให้พบการระบาดของหนอนใยผัก

นายสมบูรณ์ วุฒิพงศ์ประเสริฐ เกษตรจังหวัดอุดรธานี เตือนเกษตรกร ผ่าน สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดขอนแก่น แจ้งว่าขณะนี้เกษตรกรที่ปลูกผักเป็นการค้า โดยเฉพาะพืชผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด ควรหมั่นสำรวจแปลงผักอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากสภาพอากาศเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชศัตรูที่คอยทำลายพืชผักให้ได้รับความเสียหายและระบาดเป็นประจำตามแหล่งปลูกผักทั่วไปที่สำคัญคือ หนอนใยผัก หรือที่เรียกชื่อทั่วไปว่า หนอนใย-ตัวจรวด ซึ่งตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก วางไข่เป็นฟองเดี่ยว ๆ หรือกลุ่มเล็ก ๆ ตามส่วนยอดของพืชผักทั้งบนใบและใต้ใบ ไข่มีสีเหลืองอ่อน หนอนลำตัวยาวเรียว หัวท้ายแหลมสีขาวนวล หนอนจะทิ้งตัวโดยการชักใย เมื่อถูกรบกวนเข้าดักแด้ตามใบพืช ตัวหนอนเมื่อฟักออกจากไข่จะเริ่มกัดกินใบและยอดเป็นรูพรุน หนอนใยผักขยายพันธุ์รวดเร็ว วงจรชีวิตสั้น มีหลายรุ่นระบาดได้ตลอดปี++ ขอแนะนำวิธีการป้องกันและกำจัด ++

1. เก็บเศษผักออกจากแปลงหลังเก็บเกี่ยว ถ้าทิ้งไว้จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์

2. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ ทั้งตัวห้ำ-แตนเบียน เช่น มวนตาโต ต่อชนิดต่างๆ จิ้งหรีดหนวดยาว ด้วงดิน แมลงปอน้ำ แมลงปอเสือ มวนเพชฌฆาต มวนพิฆาต แตนเบียนไข่-หนอน

3. ใช้กับดักกาวเหนียว 80 กับดัก/ไร่

4. ใช้เรือนตาข่ายไนล่อนหรือปลูกผักกางมุ้ง

5. ใช้การปล่อยแตนเบียนไข่ 60,000 ตัว/ไร่ทุก 10 วัน

6. ใช้ บีที(เซนทารี) อัตรา 40 - 80 กรัม/น้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 4 - 7 วัน เมื่อพบการระบาด

7. ใช้ไส้เดือนฝอยอัตรา 1 ซอง/น้ำ 2 ลิตร พ่น 2 ครั้งห่างกัน 15 วัน หลัง 17.00 น.

8. ใช้เมล็ดสะเดาบด แช่น้ำ 1 กก./น้ำ 20 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง

9. ใช้คลอร์ฟีนาเพอร์(แรมเพจ 10% SC) อัตรา 20 - 40 มล./น้ำ 20 ลิตร หรือ สปินโนแซด(ซัคเซค 120 12% SC) อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร งดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว 7 วัน พ่นติดต่อกัน 2 - 3 ครั้ง เมื่อพบการระบาดรุนแรง

เรียบเรียงโดย : ดวงสมร นระทัด เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ขอนแก่น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สมบูรณ์ วุฒิพงศ์ประเสริฐ เกษตรจังหวัดอุดรธานี ,สัมภาษณ์,1 ตุลาคม 2555
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-34°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×