ปศุสัตว์เศรษฐี
SMS ปศุสัตว์เศรษฐี
เทคนิคการทำหมันกบ เลี้ยงง่าย โตแร็ว ได้น้ำหนัก
14 มีนาคม 2560 (15:10 น.)
สัตว์)เทคนิคทำหมันกบ,เลี้ยงง่าย,โตเร็ว,น้ำหนักดี โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงกบ จ.สระบุรี สอบถามข้อมูลศึกษาวิธีทำที่ www.rakbankerd.com หรือโทร *1599
เทคนิคการทำหมันกบ เลี้ยงง่าย โตแร็ว ได้น้ำหนัก
ทีมรักบ้านเกิด 08 มีนาคม 2560
ส่วนใหญ่แล้ว กบเพศเมียจะตัวใหญ่กว่ากบเพศผู้ ถึง 1 เท่า และก็เป็นที่ต้องการของตลาด จึงมีเกษตรกรผู้เลี้ยงกบหลายคน คิดค้นหาวิธีที่จะทำหมันกบ เพื่อที่จะให้กบที่เลี้ยงเป็นเพศเมีย เช่นเดียวกับคุณจรัส อยู่สบาย เกษตรกรผู้เลี้ยงกบเหลืองทอง ที่ ต.หนองโน อ.เมือง จ.สระบุรี ได้แนะนำวิธีการทำหมันกบ ซึ่งจะทำให้กบที่เลี้ยง เลี้ยงง่าย โตเร็ว และได้น้ำหนัก ซึ่งมีขั้นตอนวิธีการทำดังนี้
แชร์
5,571
วิธีการทำหมันกบ หรือการแปลงเพศกบตัวผู้ให้เป็นตัวเมีย เพื่อเพิ่มมูลค่า เลี้ยงง่าย โตเร็ว ได้น้ำหนักดี

เริ่มตั้งแต่ผสมฮอร์โมน อัลฟา เมททิลเทสโทสเตอโรน(ฮอร์โมนเพศเมีย) โดยละลายฮอร์โมน 0.5กรัม ในเอทิลแอลกอฮอล์ 1 ลิตร ใส่ขวดเก็บไว้ก่อนในตู้เย็นช่องธรรมดาก่อนนำไปผสมอาหาร

ขั้นตอนการผสมกับอาหาร เตรียมอาหารลูกอ๊อด 1 กิโลกรัม แล้วนำฮอร์โมนที่เตรียมไว้แล้ว 120 ซีซี ผสมเอทิลแอลกอฮอล์ 120 ซีซี ผสมคลุกเคล้ากับอาหารแล้วผึ่งลมให้แห้งเก็บไว้ในตู้เย็นไว้ให้ลูกอ๊อดกิน โดยให้อาหารเป็นเวลา 21 วัน แล้วอนุบาลด้วยอาหารกบเม็ดเล็ก จนได้ขนาดที่ต้องการ(อนุบาลประมาณ 30 วัน)

เรียบเรียงโดย : เพิก กองศรี เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
จรัส อยู่สบาย. สัมภาษณ์, 3 เมษายน 2557.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×