ดิน-น้ำ
การจัดการดิน
แก้ปัญหาสารพิษตกค้างในดินปลูกพืชด้วยน้ำหมักพืชรสจืด
21 มกราคม 2559
1,762
ปัญหาเรื่องดินเสื่อมสภาพเป็นอีกปัญหาที่เกษตรกรเจอค่อนข้างบ่อย เนื่องจากสาเหตุการใช้สารเคมีกับพื้นที่แปลงเกษตรอย่างต่อเนื่อง หรือการปลูกพืชติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ ส่งผลให้ดินเสื่อมสภาพหรือมีสารเคมีตกค้างทำให้พืชที่ปลูกในพื้นที่ดังกล่าวเจริญเติบโตไม่เต็มที่ หรือไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
จากปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น คุณวชิระ แขวงโสภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 2 จังหวัดระยอง ได้นำสูตรการทำน้ำหมักสมุนไพรรสจืดที่ช่วยในการล้างสารพิษตกค้างในดิน และเพื่อช่วยปรับสมดุลให้กับดิน โดยการใช้สมุนไพรที่มีรสชาดจืดและหาได้ง่ายในชุมชน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้นทุนต่ำ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค มาเผยแพร่ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดจันทบุรี ในช่วงรายการ Famer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้นำสูตรวิธีการดังกล่าวไปใช้กับพื้นที่แปลงเกษตรของตนเอง โดยมีวิธีการและรายละเอียดดังนี้
++ สูตรน้ำหมักพืชรสจืด ++

1.รางจืด 1 ส่วน

2.ผักตบชวา 1 ส่วน

3.ดอกจอก 1 ส่วน

++ วิธีการทำ ++

1.นำสมุนไพรที่ได้ในอัตราส่วนที่เท่าๆ กัน มาสับหรือตำให้พอแหลก

2.จากนั้นนำสมุนไพรทั้งหมดใส่ถังหมักคลุกเคล้าให้เข้ากันเติมน้ำพอท่วม

3.ปิดฝาหมักทิ้งไว้ในที่ร่ม 24 ชั่วโมง ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

หมายเหตุ : หากใช้ไม่หมดให้หมักไว้ในที่ร่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำหมักให้ดียิ่งขึ้น

++ วิธีการนำไปใช้ ++

ใช้ผ้าขาวบางกรองเอาเฉพาะน้ำของสมุนไพร ในอัตราส่วน น้ำหมัก 1 ลิตร ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นลงดิน 15 วัน/ครั้ง ประสิทธิภาพของน้ำหมักจะช่วยให้ดินค่อยๆ ปรับสภาพให้ดียิ่งขึ้น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วชิระ แขวงโสภา. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง. สัมภาษณ์, 21 กันยายน 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-31°C
นครราชสีมา
24-31°C
ชลบุรี
25-29°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-26°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×