ดิน-น้ำ
การจัดการดิน
พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ส่งคลื่นไมโครเวฟไล่น้ำ อุ่นดินคืนชีพไร่-สวน
21 มกราคม 2559
3,790
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คิดค้นนวัตกรรมเครื่องอุ่นดินด้วยคลื่นไมโครเวฟที่สามารถฟื้นคืนชีพ ดิน ด้วยเวลาเพียง 3 วัน ช่วยเหลือเกษตรกรไทยในวิกฤติน้ำท่วม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดตัวนวัตกรรมเครื่องส่งคลื่นไมโครเวฟ เร่งอัตราการคายน้ำของดิน ช่วยเหลือเกษตรกรไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วม โดยที่คลื่นไมโครเวฟ สามารถทำให้ความชื้นในดินลดลง และมีอุณหภูมิในดินเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง ของระยะห่างจากหลุม 5-15 เซนติเมตร ซึ่งคาดว่าหากได้นำไปใช้จริงหลังจากการเกิดน้ำท่วม ก็จะสามารถทำให้เกษตรกรร่นระยะเวลาในการรอคอยดินเพื่อให้กลับมาเป็นปกติก่อนทำการปลูกพืชจริงได้ ซึ่งใช้ระยะเวลาเพียง 1-3 วัน ขึ้นกับสภาพภูมิอากาศและขนาดพื้นที่ทางการเกษตร

นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้เกษตรกรประหยัดต้นทุนและแรงงานไปได้มากกว่า 50% จากที่ผ่านมา หากนาข้าวและสวนผลไม้ต่างๆ จมอยู่ใต้น้ำไม่น้อยกว่า 1 เดือน จะส่งผลให้รากต้นไม้เน่าเปื่อย เกษตรกรจะมีวิธีการระบายน้ำที่ท่วมหน้าดินลงคลองระบายน้ำ แล้วปล่อยให้ความชื้นในดินลดลงด้วยการคายน้ำของดินเอง และการขุดหลุมรอบๆ ต้นไม้ ก็เพื่อให้น้ำในดินบริเวณรอบๆ ซึมเข้ามาในหลุมที่ขุดไว้ แล้วสูบน้ำในหลุมทิ้ง โดยใช้ระยะเวลานานประมาณ 1-3 อาทิตย์ กว่าที่เกษตรกรจะกลับมาทำพื้นที่ทางการเกษตรได้อีกครั้ง ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อภาคเกษตรกรรม ซึ่งเครื่องส่งคลื่นไมโครเวฟ เร่งอัตราการคายน้ำของดิน ถือเป็นนวัตกรรมที่สามารถช่วยเหลือสังคมได้ สอดคล้อง กับจุดยืนของการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ที่มุ่งวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมเครื่องส่งคลื่นไมโครเวฟเร่งอัตราการคายน้ำของดิน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เบอร์โทร.0-2329-8000 ถึง 99 ต่อ 3781 ถึง 4 หรือที่ www.kmitl.ac.th

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
a href=http://www.banmuang.co.th/2012/09/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AF%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA/>"เครื่องอุ่นดิน".ข่าวการศึกษา. บ้านเมือง.
   
เรื่องใหม่ล่าสุด
x
ห่อนึ่งไก
23 กุมภาพันธ์ 2561
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-29°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
21-30°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×