ข้าว
ประวัติข้าว
ข้าวมะลิ กข15 หรือ ข้าว กข15
25 ตุลาคม 2555
39,318
ข้าว กข15 หรือ ข้าวหอมมะลิ กข15 หรือ ข้าวดอ ที่ชาวบ้านเรียกขานกันนั้นเป็นข้าวหอมมะลิพันธุ์เบาที่มีช่วงการเก็บเกี่ยว เร็วกว่า ข้าวหอมมะลิ105 ประมาณ หนึ่งเดือน เป็นข้าวที่เกษตรกรในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิยมปลูกกัน เพื่อใช้เงินจากการขายข้าวบางส่วนเป็นค่าใช้จ่ายก่อนที่จะเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิ105 ในช่วงปลายปี เพราะใช้เวลานานกว่า
ชื่อพันธุ์ - กข15 (RD15)
ชนิด - ข้าวเจ้า
ประวัติพันธุ์
-ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ โดยการใช้รังสีชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ โดยใช้รังสีแกมมาปริมาณ 15 กิโลแรด อาบเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในปี พ.ศ. 2508 แล้วนำมาปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวต่างๆ ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนได้สายพันธุ์ KDML 105?65G1U-45

การรับรองพันธุ์
- คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2521
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ที่มา :
สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
ทีมงานรักบ้านเกิด .คอม
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-31°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×