สัตว์เศรษฐกิจ
จิ้งหรีด
การลดอัตราการตายของจิ้งหรีดจากอาการท้องอืด
25 เมษายน 2560
11,893
ปัจจุบันการเลี้ยงจิ้งหรีดของพี่น้องเกษตรกรนิยมเลี้ยงมากเพื่อบริโภคเป็นอาหารและไว้จำหน่าย เช่น การทอด คั่ว แกง ห่อหมก และยำ และสามารถใช้เวลาว่างหลังจากการเพาะปลูกมาเลี้ยงจิ้งหรีด เหมาะสมกับเกษตรกรที่มีทุนน้อยและเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมได้
แต่ปัญหาปัจจุบันที่พี่น้องเกษตรกรพบก็คือ การตายของจิ้งหรีด จิ้งหรีดท้องอืด จนทำให้ผู้เลี้ยงต้องขาดทุน วันนี้ทางศูนย์การเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของคุณสงบ หาญกล้า บ้านดอนตะหนิน ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ได้แนะนำเทคนิคง่ายๆที่จะช่วยลดอัตราการตายของจิ้งหรีดจากอาการท้องอืดได้ แก่เจ้าหน้าที่ Farmer info จ.นครราชสีมา ดังนี้
1.เมื่อจิ้งหรีดอายุ 3 วัน -14 วัน ให้จิ้งหรีดกินรำอ่อนเป็นอาหาร
2.เมื่อจิ้งหรีดอายุ 15 วันขึ้นไป ให้จิ้งหรีดกินผักโขมสด (ไม่ต้องสับ) ผสมรำอ่อนอย่างละครึ่งส่วน แล้วเสริมด้วยหยวกกล้วยตัดเป็นท่อน ขนาดประมาณ 15-20 เซนติเมตร วางไว้ในโรงเลี้ยงจิ้งหรีด ต่อเนื่องจนสามารถจับขายได้

ประโยชน์
ผักโขมและน้ำในหยวกกล้วย จะช่วยแก้ปัญหาจิ้งหรีดท้องอืด และลดอัตราการตายได้

เรียบเรียงโดย : พรชัย พิมขุนทด เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สงบ หาญกล้า. สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2556.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
27-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
25-36°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×