ทุ่งรวงทอง
SMS ทุ่งรวงทอง
ทุ่งรวงทอง/แช่เมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยฮอร์โมนจิบเบอเรลลินจากหัวไชเท้า
21 ตุลาคม 2555 (09:00 น.)
ข้าว)กระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยหัวไชเท้า1กก. ปั่นแล้วคั้นเอาเฉพาะน้ำ ผสมน้ำตาลกลูโคส4ขีด น้ำมะพร้อมอ่อน1ลิตร ใช้2ลิตร/น้ำ200ลิตร
แช่เมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยฮอร์โมนจิบเบอเรลลินจากหัวไชเท้า กระตุ้นการงอกได้ดีขึ้น
ทีมรักบ้านเกิด 16 ตุลาคม 2555
คุณไสว ม่วงศรีจันทร์ สมาชิกกลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน FM 105.50 MHz. จังหวัดชัยนาท ในรายการ Famer Info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ช่วงเวลา 14.15 น.ได้เผยแพร่ข้อมูลการนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาปรับใช้ในการทำการเกษตรโดยการสกัดสารจิบเบอเรลลินจากหัวไชเท้ามาแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวช่วยให้เมล็ดพันธุ์ข้าวงอกเร็วขึ้นซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
แชร์
2,274
วิธีทำสารจิบเบอเรลลินจากหัวไชเท้า
วัสดุได้แก่
1. หัวไชเท้าสด 1 กิโลกรัม
2. น้ำตาลกลูโคส 4 ขีด
3. น้ำมะพร้าวอ่อน 1 ลิตร

วิธีทำ
-ขูดหัวไชเท้าปั่นให้ระเอียดถ้าไม่ใช้ช้อนขูดจะปั่นให้ระเอียดแล้วกรองเอาเฉพาะน้ำด้วยผ้าขาวบาง
-นำเฉพาะน้ำของหัวไชเท้าผสมกับน้ำตาลกลูโคส คนจนละลายให้เข้ากัน ก่อนเติมน้ำมะพร้าวอ่อนคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันอีกครั้ง

การนำไปใช้
การนำสารจิบเบอเรลลินจากหัวไชเท้ามาแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้อัตราส่วน สารจิบเบอเรลลินจากหัวไชเท้า 2 ลิตรต่อน้ำเปล่า 200 ลิตรแล้วนำเมล็ดพันธุ์ข้าวลงแช่โดยคุณสมบัติของสารจิเบอเรลรินมีผลต่อกระบวนการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าว การแช่เมล็ดข้าวในสารจิบเบอเรลลินจากหัวไชเท้าทำให้เมล็ดพันธุ์ข้าวสามารถดูดฮอร์โมนจิบเบอเรลลินมาใช้ในการซ่อมแซมส่วนที่ผิดปกติให้สมบูรณ์และอยู่ในสภาพที่พร้อมต่อการเกิดกระบวนการงอก ส่งผลให้เมล็ดข้าวงอกได้เร็วขึ้นการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวจะมีเปอร์เซ็นต์การดีกว่าการแช่น้ำธรรมดา


เรียบเรียงโดย : ประสงค์ ภูพานใหญ่. เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชัยนาท
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ไสว ม่วงศรีจันทร์. สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม 2555.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×