สมุนไพร
มะละกอ
การปลูกมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์
18 กันยายน 2555
3,591
มะละกอเป็นผลไม้ยืนต้น ที่คนไทยนิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลาย ทั้งมะละกอดิบเมนูที่นิยมกันมากก็คือ ส้มตำ ส่วนมะละกอสุก ก็สามารถนำไปรับประทานสดเพื่อสุขภาพ หรือแปรรูปในลักษณะต่างๆ ที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ในส่วนของการปลูกมะละกอนั้นสามารถทำได้แต่ต้องใช้ความอดทนและการเรียนรู้ตลอด อย่างเช่น คุณสมศักดิ์ ม่วงพานิช เกษตรกรผู้ปลูกมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีรายละเอียดการปลูกและการดูแล ดังนี้
การปลูกมะละกอฮอลแลนด์ : นิยมปลูกโดยวิธีการเพาะเมล็ดแล้วย้ายกล้าลงแปลงปลูก เมื่อต้นกล้ามีอายุได้ประมาณ 1 เดือน

วิธีการเพาะกล้า :

1. นำเมล็ดมะละกอแช่น้ำ 3 คืนโดยเปลี่ยนน้ำที่แช่บ่อยๆ อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง

2. นำเมล็ดมะละกอมาเพาะในถุงดินที่เตรียมไว้โดยให้ใส่ 3-4 เมล็ด/ถุง

3. รดน้ำให้ชุ่ม ประมาณ 9-10 วัน เมล็ดก็จะงอก

4. ทำการรดน้ำพอชุ่มวันละ 1 ครั้ง

การเตรียมดินและปลูก :

1. ทำการเตรียมพื้นที่ โดยการไถทำการตากดินไว้ประมาณ 5 วัน

2. ขุดหลุมลึกประมาณ 30ซม.ระยะห่างระหว่างต้นประมาณ2.5X 2.5 เมตร 1 ไร่ จะปลูกได้ ราว 250 ต้นและรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์

3. นำต้นมะละกอปลูกในหลุมกลบดินให้แน่น

การดูแลรักษา :

1. รดน้ำพอชุ่ม

2. ใส่ปุ๋ยสูตรผสม12-15-20 โดยระยะการให้ปุ๋ยคือ 1 เดือน/ครั้ง

3. หลังจากที่ลงปลูกมะละกอไปได้ประมาณ 3 เดือน มะละกอทั้ง 3 ต้นที่อยู่ในหลุมเดียวกันจะเริ่มออกดอกให้ทำการตัดต้นที่เป็นตัวผู้และตัวเมียทิ้ง เหลือไว้แต่ ?ต้นกะเทย? เนื่องจากต้นกะเทยจะให้ผลที่ดก และลูกมะละกอที่ออกมาจะยาวสวยเนื้อหนากว่าต้นที่เป็นตัวเมียและตัวผู้โดยการสังเกตต้นกะเทยนั้นก็ให้ทำการแหวกกลีบดอกดูถ้าต้นไหนที่มีทั้งเกสรตัวเมียและตัวผู้อยู่ในดอกเดียวกัน

4. หลังจากต้นมะละกออายุได้ 8 เดือนไปแล้ว ก็จะสามารถเก็บผลขายได้ทุกสัปดาห์ ไปจน 3 ปีต้นมะละกอจึงจะหมดอายุ ไม่สามารถให้ผลผลิตได้ ต้องตัดทิ้ง ปลูกใหม่

5.พื้นที่ในการปลูกมะละกอ ต้องไม่รก อย่าปล่อยให้รกหรือมีหญ้าขึ้น ควรทำการตัดหญ้ามากกว่าการฉีดยาฆ่าหญ้า จะส่งผลเสียไปยังผลผลิต และถ้าพื้นที่ในการปลูกมะละกอรกหรือมีหญ้าขึ้นมากจะทำให้แมลงปากดูดและเพลี้ยเข้าไปทำลายผลผลิตได้

6. มะละกอฮอลแลนด์/แขกดำ เป็นพืชที่ชอบน้ำ ดังนั้นจำต้องให้พื้นที่ปลูกมีความชื้นตลอดเวลาแต่แต่ไม่ควรให้แฉะเพราะอาจทำให้รากมะละกอเน่าได้ ดังนั้น จะต้องมีการยกร่องในการปลูกและให้มีความชื้นที่พื้นตลอด อย่าให้บริเวณที่ปลูกมะละกอแห้งเกินไปจะส่งผลเสียกับผลผลิตได้

7. มะละกอฮอลแลนด์/แขกดำ และมะละกอทุกชนิด จะไม่ชอบให้เอาดินกลบรากหรือเหง้าของต้น รากมะละกอต้องโผล่รับอากาศเล็กน้อยจะส่งผลดี เพราะมะละกอจะได้รับธาตุอากาศได้อีกทางหนึ่งด้วย

-------------------------------- ^ ^ ----------------------------

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สมศักดิ์ ม่วงพาณิชย์ อายุ : 43 ปี
ที่อยู่ : 184 หมู่ที่1 ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-33°C
ชลบุรี
23-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×