ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
แหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตสัตว์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านโคกเจริญ คุณประยงค์ บุญทอง
11 กุมภาพันธ์ 2557
5,897
จากอำนาจเจริญ ขึ้นเหนือมุ่งหน้าสู่จังหวัดมุกดาหาร ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 เพียง 14 กม. เลี้ยวซ้ายข้างปั๊ม PT พื้นที่ของตำบลนาผือ ไปตามทางหลวงชนบท (อจ. 3017) ประมาณ 10 กม. เลี้ยวซ้ายตรงบริเวณสี่แยกท้ายหมู่บ้านโคกเจริญ หมู่ 11 ตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อีกประมาณ 1 กม. บนพื้นที่ 20 ไร่กว่า จะพบกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ของจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งล้อมรอบด้วยท้องทุ่งนาข้าวหอมมะลิที่เขียวขจี เดิมทีสถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน(เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน) ของคุณประยงค์ บุญทอง ปราชญ์เกษตรแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ของจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งได้รับรางวัลกันไปเมื่อปี พ.ศ.2553 ที่ผ่านมา
จากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน สู่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านการประมงและปศุสัตว์อินทรีย์แบบครบวงจร จากเจ้าของรางวัล"ปราชญ์เกษตรแผ่นดิน" สาขา ปราชญ์เกษตรดีเด่น ปี 2553 คุณประยงค์ บุญทอง เกษตรกรผู้พลิกฟื้นผืนนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในเรื่องการทำประมงน้ำจืด ที่การันตีด้วยใบรับรองการผลิตสัตว์น้ำขั้นปลอดภัย จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ การเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ ทั้งในบ่อดินและบ่อซีเมนต์ ซึ่งที่นี่มีการเปิดฝึกอบรม-สาธิต การเพาะและขยายพันธุ์สัตว์น้ำ สาธิตการผลิตอาหารสัตว์น้ำ สาธิตการให้อาหาร และสาธิตการแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำอีกด้วย นอกจากนี้ บนพื้นที่ 20 ไร่เศษๆ ยังมีการแบ่งพื้นที่เป็นการทำนาปลูกข้าวแบบไร้สารพิษ เกือบ 10 ไร่ การปลูกผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น และปศุสัตว์อินทรีย์ ด้วยระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์และเกิดการเกื้อกูลกันแบบครบวงจร

การเดินทาง : เดินทางด้วยรถยนต์ตามทางหลวงหมายเลข 212 มุ่งหน้าสู่ จ.มุกดาหาร ประมาณ 14 กม. เลี้ยวซ้ายข้างปั๊ม PT ไปตามทางหลวงชนบท อจ. 3017 อีกประมาณ 10 กม. แล้วเลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกท้ายหมู่บ้านโคกเจริญ หมู่ 11 ตำบลนาวัง อีกประมาณ 1 กม. อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอำนาจเจริญเพียง 25 กม. อยู่ห่างจากตัวจังหวัดมุกดาหาร ประมาณ 87 กม. และ ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี 102 กม.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
27-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
25-36°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×