สัตว์น้ำเค็ม
กุ้งขาวแวนาไม
ปรับน้ำในนากุ้งให้เขียวแบบประหยัด
30 พฤษภาคม 2557
12,286
ผู้เลี้ยงกุ้ง ทราบดีว่า การเลี้ยงกุ้งต้องใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิดและลงทุนสูงทุกอย่าง การวัดค่าของน้ำ การปรับระดับน้ำ การให้ออกซิเจนในน้ำ รวมถึงการสร้างแหล่งอาหารในบ่อกุ้ง ซึ่งต้องใช้สารเคมี ปุ๋ย อาหาร เทคนิคมากมาย รำข้าวมีวิตามินและมีประโยชน์ต่อสัตว์และมนุษย์ ไม่เพียงเป็นอาหารเสริมเท่านั้น รำยังช่วยปรับสภาพน้ำในบ่อกุ้งได้อีกด้วย อีกทางเลือกของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในการประหยัดต้นทุน
คุณทัศพล โสราวงษ์ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด ผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดตราด ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มสารคลอโรฟิลด์หรือสร้างแพลงตอลในน้ำ ด้วยวิธีง่ายๆและได้ผลจริง ด้วยรำข้าว ซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆ คือ เตรียมรำข้าว 10 กก./1 บ่อกุ้ง หว่านลงในบ่อกุ้ง ทิ้งไว้ประมาณ 4-5 วัน สังเกตุน้ำในบ่อกุ้งจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว นั่นคือ เริ่มมีอาหารของกุ้งเล็กคือแพลงต้อลนั่นเอง วิธีง่ายๆ ลงทุนต่ำ ประหยัดต้นทุนได้จริงๆ

ในการเลี้ยงกุ้งนั้น สีน้ำในบ่อกุ้งส่วนใหญ่คือสีของแพลงก์ตอนที่กระจายอยู่ในน้ำซึ่งจะมีสีอะไรนั้นขึ้นกับชนิด และปริมาณของแพลงก์ตอนในบ่อนั้นเอง โดยสีน้ำที่ดีในการเลี้ยงกุ้งควรจะเป็นสีที่เกิดขึ้นจากแพลงก์ตอนหลาย ๆ ชนิดอยู่รวมกันไม่ใช่เกิดจากแพลงก์ตอนชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงชนิดเดียว

ประโยชน์ของสีน้ำทำให้กุ้งสงบกินอาหารดีขึ้น ถ้าน้ำในบ่อใสจะทำให้กุ้งว่ายน้ำรอบบ่อสิ้นเปลืองพลังงาน แต่การปรับน้ำให้เป็นสีเขียวยังต้องมีการควบคุมซึ่งจะมากเกินไปไม่ได้เด็ดขาด แพลงก์ตอนสัตว์และพืช สามารถเป็นอาหารเสริมแก่ลูกกุ้งได้เป็นอย่างดี ทำให้กุ้งโตเร็วกว่าบ่อที่น้ำใส อีกทั้งแพลงก์ตอนในบ่อหลายชนิดที่มีคุณสมบัติเป็นเสมือนสมุนไพรให้กับกุ้ง อีกด้วย

เรียบเรียงโดย : จมาภรณ์ โอษฐ์เจษฎา เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดจันทบุรี
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ทัศพล โสราวงษ์. สัมภาษณ์, 19 มกราคม 2557.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
23-29°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×