สัตว์น้ำจืด
ปลานิล
สูตรน้ำหมักผลไม้ 7 อย่าง ผสมหัวอาหาร เร่งปลานิล โตเร็ว เนื้อหวาน แข็งแรง
09 มิถุนายน 2557
20,565
ปลานิลเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งซึ่งสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถเลี้ยงได้ในทุกสภาพ การเพาะเลี้ยงใช้ระยะเวลา 3-4 เดือน สามารถจำหน่ายได้ เนื้อปลามีรสชาติดี มีผู้นิยมบริโภคกันอย่างกว้างขวาง ปลานิลเป็นที่ต้องการของตลาด ดังนั้นผู้เลี้ยงปลานิลจึงมีความมั่นใจในการเลี้ยงปลานิลเพื่อเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภค และสร้างรายได้ตลอดทั้งปีได้อย่างงดงาม
จากการสัมภาษณ์ นางประเยาว์ พรมโส เกษตรกรตัวอย่าง อาศัยอยู่บ้านเลขที่63 หมู่16 บ้านห้วยเสือเต้น ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ผู้คิดค้นทดลองสูตรการเลี้ยงปลานิล ให้โตเร็ว เนื้อหวาน แข็งแรง โดยเป็นสูตรที่สามารถสร้างผลผลิต โตเร็ว จำหน่ายได้ราคาดี โดยมีวิธีการ หลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
วัตถุดิบผลไม้หมัก 7 อย่าง
1. กล้วย
2.มะละกอ
3.สับปะรด
4.ฟักทอง
5.แตงโมเนื้อแดง
6.มะเขือเทศแดง
7.ละมุด

วิธีการ
1.นำผลไม้ทั้งหมด 7 อย่าง มาคละรวมกันให้ได้ 3 กิโลกรัม
2.น้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม
3.น้ำ 5 กิโลกรัม
: จากนั้นนำส่วนผสมทั้งหมดมาปั่นรวมกันแล้ว หมักเป็นเวลา 1 เดือน แล้วนำมากรองใส่ภาชนะ

วิธีผสมอาหารหลักปฏิบัติ
หัวอาหารปลาทั่วไป 5 กิโลกรัม ผสมน้ำหมักผลไม้ 1 แก้ว นำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกเคล้า ปั้นให้เหนียว แล้วโยนให้ปลากิน วันละ2 มื้อ คือ เช้า- เย็น ประมาณ 3-4 เดือน จะพบว่าปลานิลโตเร็ว แข็งแรง เนื้อหวาน เมื่อจับขายจะได้ขนาดเฉลี่ย 1.2 -1.3 กิโลกรัม

เรียบเรียงโดย : ชัยทัต สอพอง เจ้าหน้าที่ Famer Info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ขอนแก่น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
: ประเยาว์ พรมโส. สัมภาษณ์, 17 มกราคม 2557.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-34°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×