พืชไร่
ถั่วลิสง
การปลูกถั่วลิสงหลังนา เสริมรายได้
14 กันยายน 2555
42,573
ถั่วลิสง เป็นพืชที่นิยมปลูกกันทั่วไป สามารถสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรได้เป็นอย่างดีในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว เกษตรกรนิยมปลูกถั่งลิสงในช่วงนี้เพราะพืชตระกูลถั่วช่วยปรับสภาพดินให้ดีขึ้นได้ ทำให้ดินมีความร่วนซุยดี เหมาะแก่การปลูกในพื้นที่ไร่นาหลังฤดูเก็บเกี่ยว เพราะหลังจากที่ปลูกถั่วลิสงเสร็จแล้วจะมีการปลูกข้าวนาปี จึงสามารถไถกลบต้นถั่ว รวมไปถึงเปลือกถั่วก็นำมาเป็นปุ๋ยในนาข้าวได้ สามารถประหยัดต้นทุนไปได้อีกทางหนึ่ง
นายปั่น รู้คิด ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญในการปลูกถั่วลิสงมานานกว่า 20 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านทรายกาด พ่อหลวงปั่นกล่าวกับทีมงานว่า เกษตรกรในหมู่บ้านทรายกาดจะทำนาปีเป็นหลัก พอเสร็จจากการเก็บเกี่ยวในแต่ละปีก็จะปลูกพืชผักสวนครัวหมุนเวียนกันไปตามฤดูกาล มีผักหลายชนิดด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ผักกาด กะหล่ำ ฟักทอง ข้าวโพด หอมแดง ถั่วเหลืองและถั่วลิสง ฯลฯ พืชแต่ละชนิดที่ปลูกก็จะเลือกปลูกตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่นั้นๆ รวมไปถึงเทคนิคและความชำนาญของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ และแหล่งน้ำก็เป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก พื้นที่ปลูกต้องมีน้ำอุดมสมบูรณ์และเข้าถึงได้ตลอดทั้งปี พ่อหลวงปั่นเลือกปลูกถั่วลิสงในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวเพราะจากประสบการณ์ในการปลูกถั่วลิสงมากว่า 20 ปี จึงรู้ว่าสภาพพื้นที่ของบ้านทรายกาดค่อนข้างเหมาะสมต่อการปลูกถั่วลิสง แต่บางครั้งก็มีปัญหาบ้าง เรื่องแหล่งน้ำที่ไม่เพียงพอเนื่องจากสภาวะแวดล้อมที่แห้งแล้ง แต่ที่ผ่านมาพ่อหลวงปั่นก็ใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อันยาวนานแก้ไขปัญหาต่างๆ จนสามารถประสบความสำเร็จในการปลูกถั่วลิสงจนกลายเป็นรายได้หลักอีกอย่างของครอบครัวได้

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ปั่น รู้คิด อายุ : 59 ปี
ที่อยู่ : หมู่ที่6 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
24-27°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×