พืชไร่
มันฝรั่ง
การปลูกมันฝรั่ง
14 กันยายน 2555
34,520
มันฝรั่ง เป็นพืชที่ต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีในการปลูก เพราะเป็นพืชที่ค่อนข้างปลูกยาก ต้องปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมจริง ถึงจะสามารถให้ผลผลิตอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ปัจจุบันในเขตพื้นที่ภาคเหนือเริ่มมีเกษตรกรหันมาสนใจปลูกกันเพิ่มมากขึ้นมันเพราะฝรั่งมีราคาค่อนข้างสูง จึงจูงใจให้เกษตรกรเริ่มหันมาทดลองปลูกทั้งเพื่อเป็นรายได้หลักและรายได้เสริม
คุณนิภพ จิระพงษ์ เกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งมามานกว่า10 ปี ซึ่งคุณนิภพกล่าวว่า เริ่มปลูกครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 ในขณะนั้นมีบริษัทแปรรูปมันฝรั่งแห่งหนึ่งเป็นผู้สนับสนุนเรื่องเชื้อพันธุ์มาให้ปลูก และมารับซื้อผลผลิต ในตอนนั้นมีปลูกด้วยกัน 2 เจ้า ในพื้นที่ 6 ไร่ แบ่งออกเป็นเจ้าละ 3 ไร่ ซึ่งเป็นการปลูกแบบลองผิดลองถูก เพราะในตอนนั้นยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการปลูกพืชชนิดนี้เท่าที่ควร ทำให้ผลผลิตน้อยและสุดท้ายก็ขาดทุน หลังจากนั้นจึงไดเปลี่ยนมาปลูกพืชชนิดอื่นๆ แทนไม่ว่าจะเป็นกระเทียมและพืชตระกูลถั่วต่างๆ หมุนเวียนกันไป จนกระทั่งปี พ.ศ.2547 ก็กลับมาทดลองปลูกมันฝรั่งอีกครั้งหนึ่ง ก่อนหน้าที่จะปลูกก็มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและนำประสบการณ์ที่ได้มีการลองผิดลองถูกมาก่อนหน้านี้มาปรับใช้ จึงได้ผลผลิตมากขึ้น จนกระทั่งปัจจุบันก็ได้ผลผลิตที่ค่อนข้างจะคุ้มค่าและได้มีพ่อค้าคนกลางและตัวแทนจากบริษัทเข้ามารับซื้อถึงสวน ไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าขนส่ง

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
นิภพ จิระพงษ์ อายุ : 59 ปี
ที่อยู่ : 2 หมู่ที่10 ตำบลแม่ขะจาน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
24-27°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×