ไม้ป่า
ไผ่
การทำไผ่ตงหมกลดเสี้ยนไผ่ เพิ่มคุณภาพผลผลิต
26 กุมภาพันธ์ 2556
2,756
การหมกหน่อหรือการทำตงหมก เป็นเทคนิคที่เกาตรกรผู้ปลูกไผ่นิยมนำมาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้ดียิ่งขึ้น กล่าวคือ เป็นเทคนิคที่ทำให้หน่อไผ่มีเสี้ยนน้อย สีสวย รสชาติ หวาน กรอบ ยิ่งขึ้น ทำให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด และ ขายได้ราคาดี ซึ่งพันธุ์ไผ่ตงที่นิยมหมก คือ ไผ่ตงดำ
ซึ่งไผ่ตงที่นิยมปลูกมี 2 พันธุ์ ได้แก่

1. ไผ่ตงดำ

พันธุ์ไผ่ตงชนิดนี้ลำต้นจะมีสีเขียวเข้ม อมดำ ใบจะมีสีเขียวเข้ม หนาใหญ่และมองเห็นร่องใบได้ชัดเจน หน่อจะมีขนาดปานกลางน้ำหนักโดยเฉลี่ย 3-6 กิโลกรัม หน่อไม้ไผ่ตงชนิดนี้จะมีรสหวาน กรอบ เนื้อเป็นสีขาวละเอียดและไม่มีเสี้ยน จึงเป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกเพื่อผลิตหน่อและทำตงหมก ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มคุณภาพของหน่อให้ดีขึ้นไปอีก พันธุ์ไผ่ตงชนิดนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพันธุ์ที่ให้หน่อที่มีคุณภาพและมีชื่อเรียกจนเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า "ไผ่ตงหวาน"

2. ไผ่ตงเขียว

พันธุ์ไผ่ตงเขียวนี้จะมีขนาดของลำต้นเล็กและสั้นกว่าไผ่ตงดำ สีของลำต้นจะเป็นสีเขียว เนื้อไม้บาง ไม่ค่อยแข็งแรง ถ้ามีลมแรง ๆ ทำให้หักพับลงมาได้ง่าย ใบมีขนาดปานกลาง บางและสีเขียวเข้ม จับแล้วไม่สากมือ หน่อมีน้ำหนัก 1-4 กิโลกรัม หน่อไม้ไผ่ตงชนิดนี้จะมีรสชาติหวานอมขื่นเล็กน้อย เนื้อเป็นสีขาวอมเหลือง นอกจากนี้แล้วไผ่ตงเขียวยังมีความคงทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ดี เหมาะที่จะปลูกใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีผู้นิยมปลูกกันมากไม่แพ้ไผ่ตงดำ


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เจริญ หน่อแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
27-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
25-36°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×