ข้าว
วงจรข้าว
ฮอร์โมนน้ำมะพร้าวผสมไข่บำรุงข้าวออกรวง
07 กรกฏาคม 2560
9,870
การบำรุงข้าวสามารถบำรุงได้ทุกช่วง ยิ่งเป็นช่วงที่ข้าวออกรวงแล้วยิ่งสำคัญ ตั้งแต่ระยะที่ข้าวกำลังจะออกรวงนับวันหลังจากระยะสร้างรวงอ่อน 5-7 วัน ลำต้นข้าวจะเปลี่ยนจากลักษณะแบน เป็นต้นกลม อวบ ระยะนี้ โดยทั่วไปข้าวจะมีการสะสมอาหารไว้ในลำต้นของแต่ละหน่อแล้ว ต้นข้าวสามารถดึงธาตุอาหารมาใช้ในการเจริญเติบโตของรวงได้ เกษตรกรควรบำรุงเสริมให้ข้าวมีเมล็ดที่เต็มได้น้ำหนัก
คุณสิริศักดิ์ ทองแก้ว ประธานกลุ่มเพิ่มพลังชุมชนเสนางคนิคม ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Farmer Info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ช่วงคลินิกเกษตร เวลา 14.30 น.-15.00 น. ทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี ว่า การบำรุงข้าวนั้น จำเป็นที่จะต้องบำรุงทุกช่วงตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงระยะก่อนการเก็บเกี่ยว จึงจะทำให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งกลุ่มเพิ่มพลังชุมชนเสนางคนิคม เป็นกลุ่มเกษตรกรที่รวมกลุ่มทำนาแบบอินทรีย์มาตรฐานสากล ผ่านการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ บีซีเอส BCS OKO GARANTIE ประเทศเยอรมัน ซึ่งในการทำนาทุกขั้นตอนไม่มีการใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้น ใช้สารชีวภาพล้วนๆตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต การบำรุงข้าวช่วงออกรวงก็เป็นการบำรุงข้าวที่สำคัญช่วงหนึ่งที่ขาดไม่ได้ เนื่องจากเป็นช่วงที่ข้าวกำลังผลิตเมล็ดข้าวต้องการธาตุอาหารที่สำคัญที่จะทำให้ข้าวเมล็ดเต็มมีน้ำหนัก เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ จึงต้องมีฮอร์โมนบำรุงข้าวช่วงออกรวงเพิ่มเติม ซึ่งคุณสิริศักดิ์ ได้แนะนำฮอร์โมนน้ำมะพร้าวผสมไข่บำรุงข้าวออกรวง โดยมีส่วนผสมของวัตถุดิบและวิธีการทำ ดังนี้

วัตถุดิบ
1.น้ำมะพร้าวอ่อน จำนวน 1 ลูก
2.ไข่ไก่ จำนวน 1 ฟอง
3.น้ำเปล่า จำนวน 20 ลิตร

วิธีทำ
1.นำเอาน้ำมะพร้าวอ่อน 1 ลูก มาผสมกับไข่ 1 ฟอง (เอาเฉพาะเนื้อไข่ไม่เอาเปลือกไข่) ผสมกับน้ำเปล่า 20 ลิตร
2.คลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วสามารถนำไปฉีดพ่นในนาข้าวได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาหมัก
3.อัตราส่วนผสมสูตรนี้ใช้สำหรับนาข้าวพื้นที่ 1 ไร่ ถ้าหากข้าวที่ปลูกขาดความอุดมสมบูรณ์มาก คือข้าวไม่ค่อยเจริญเติบโต ก็สามารถที่จะเพิ่มอัตราส่วนของส่วนผสมขึ้นไปอีกได้ โดยใช้อัตราส่วน น้ำมะพร้าวอ่อน 3 ลูก + ไข่ไก่ 3 ฟอง + น้ำเปล่า 40 ลิตร ใช้ฉีดพ่นในพื้นที่ 1 ไร่

การนำไปใช้
1.ฮอร์โมนที่ผสมแล้วสามารถนำไปฉีดพ่นในนาข้าวได้ทันที โดยควรที่จะผสมฮอร์โมนใช้ในช่วงเช้า เมื่อผสมเสร็จแล้วสามารถฉีดได้ทันที เพราะว่าช่วงเช้าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดเนื่องจากช่วงเช้าจะมีหมอกจับใบข้าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของฮอร์โมนได้
2.นอกจาการฉีดฮอร์โมนน้ำมะพร้าวผสมไข่แล้ว เกษตรกรยังสามารถนำน้ำหมักชีวภาพที่มีอยู่แล้ว เช่น น้ำหมักขี้หมู น้ำหมักหอยเชอรี่ ผสมเข้ากับฮอร์โมนแล้วฉีดพ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงข้าวได้ ปริมาณที่ผสมก็ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของต้นข้าวที่จะฉีดพ่น
3.ในนาข้าวพื้นที่ดอน หรือพื้นที่สูง อาจจะทำการฉีดพ่นในปริมาณที่เยอะกว่านาข้าวพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำขัง เนื่องจากพื้นที่ดอนมีความอุดมสมบูรณ์น้อยกว่าพื้นที่ลุ่ม
4.ความถี่ในการฉีดพ่นฮอร์โมน ควรมีตารางการฉีดพ่นฮอร์โมน คือ ฉีดพ่นฮอร์โมนครั้งแรก แล้วเว้นไปอีก 3 วันแล้วฉีดพ่นฮอร์โมนอีกครั้ง แล้วเว้นไปอีก 3 วัน แล้วฉีดพ่นฮอร์โมนอีกครั้ง แล้วเว้นไปอีก 7 วันค่อยฉีดพ่นฮอร์โมนครั้งต่อไป ( ฉีด / เว้น 3 วัน / ฉีด / เว้น 3 วัน / ฉีด / เว้น 7 วัน ) หมุนเวียนเป็นตารางแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนถึงช่วงเก็บเกี่ยว

ประโยชน์
ประโยชน์ที่ได้จากการฉีดฮอร์โมนน้ำมะพร้าวผสมกับไข่ไก่ จะทำให้เล็ดข้าวเต่งตึง ข้าวมีเมล็ดเต็ม มีน้ำหนัก ลดปัญหาเมล็ดข้าวลีบลงไปได้ พร้อมทั้งเพิ่มความหอมให้กับข้าว ใช้ได้กับทั้งข้าวหอมมะลิ 105 และ กข15


เรียบเรียงโดย : อานนท์ ขันติวงษ์ เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สิริศักดิ์ ทองแก้ว. สัมภาษณ์, 24 กันยายน 2555.
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×