สมุนไพร
ว่านมหากาฬ
ว่านมหากาฬ แก้งูสวัด เริม ถอนพิษปวดร้อน
12 กันยายน 2555
2,170
หัว รับประทานแก้พิษอักเสบ ดับพิษกาฬ พิษร้อน แก้ไข้พิษเซื่องซึม แก้เริม ใบสด ขับระดูตำพอกฝี หรือหัวละมะลอก งูสวัด เริม ทำให้เย็น ถอนพิษ แก้ปวดแสบปวดร้อน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gynura pseudochina (L.) DC.

วงศ์ :Asteraceae (Compositae)

ชื่ออื่น : ดาวเรือง (ภาคกลาง)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ล้มลุก มีรากขนาดใหญ่ ลำต้นอวบน้ำ ทอดเลื้อยยาว ชูยอดตั้งขึ้น ใบ เดี่ยว ขอบใบหยัก หลังใบสีม่วงเข้ม ท้องใบสีเขียวแกมเทา ดอก ช่อ ออกที่ปลายยอด ก้านช่อดอกยาว กลีบดอกสีเหลืองทอง ผล เป็นผลแห้ง ไม่แตก

ส่วนที่ใช้ : หัว ใบสด

สรรพคุณ :

หัว
- รับประทานแก้พิษอักเสบ ดับพิษกาฬ พิษร้อน
- แก้ไข้พิษเซื่องซึม แก้เริม

ใบสด
- ขับระดู
- ตำพอกฝี หรือหัวละมะลอก งูสวัด เริม ทำให้เย็น ถอนพิษ แก้ปวดแสบปวดร้อน

วิธีและปริมาณที่ใช้ :
- ใช้ใบสด 5-6 ใบ ล้างน้ำให้สะอาด ตำในภาชนะที่สะอาด ใส่พิมเสนเล็กน้อย
- ใช้ใบสด 5-6 ใบ โขลกผสมกับสุรา ใช้น้ำทา และพอกบริเวณที่เป็นด้วยก็ได้

ข้อสังเกต : ในการใช้ว่านมหากาฬรักษาเริม และงูสวัด เมื่อหายแล้ว มีการกลับเป็นใหม่น้อยกว่าเมื่อใช้เหล้าขาว
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กลุ่มยารักษาโรคผิวหนัง ผื่นคัน กลากเกลื้อน-สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด".โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก: http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_02_10.htm
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×