สัตว์น้ำจืด
ปลาดุก
น้ำหมัก EM ใช้ลดความเครียดในปลาและรักษาคุณภาพน้ำ
11 ธันวาคม 2556
530
จากการลงพื้นที่และสัมภาษณ์ คุณยุทธนา ไข่นุ้น เป็นเกษตรกรเพาะเลี้ยงปลา บ้านโรงปูนทุ่งสง ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงปลาเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ เรื่องการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ โรคของปลา ตลอดถึงการดูแลเป็นอย่างดี จึงแนะนำ การทำน้ำหมัก EM ใช้ลดความเครียดในปลาและรักษาคุณภาพน้ำ และใช้ลดต้นทุนในการซื้อวัสดุ วัสดุก็สามารถหาได้ตามท้องถิ่น วิธีการทำก็ไม่ยาก
วัสดุ/อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
1. เศษปลา(ชนิดใดก็ได้) จำนวน 10 กก.
2. มะเขือ จำนวน 10 กก.
3. กากน้ำตาล จำนวน 10 ลิตร
4. EM จำนวน 1 ลิตร
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ยุทธนา ไข่นุ้น. สัมภาษณ์, 20 พฤศจิกายน 2556
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
17-27°C
นครราชสีมา
20-28°C
ชลบุรี
23-31°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×