ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
อาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์
การเลี้ยงเป็ดขุนด้วยอาหารต้นทุนต่ำแบบปศุสัตว์อินทรีย์
17 มกราคม 2560
16,078
การเลี้ยงเป็ดขุนจะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ 2-3 เดือน เพื่อให้เป็ดโตเร็วและได้น้ำหนักดีเกษตรกรบางส่วนจะเลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูป แต่เกษตรกรสามารถลดต้นทุนได้ด้วยการเลี้ยงแบบปศุสัตว์อินทรีย์ด้วยอาหารเป็ดต้นทุนต่ำ
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ Farmer info. พบกับ นายจิน พาลี ปราชญ์เกษตรแผ่นดินของจังหวัดศรีสะเกษ ที่บ้านตาแบน ม.4 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ทำเกษตรแบบผสมผสานไร้สารพิษ บนพื้นที่ 25 ไร่ ที่สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี หนึ่งในกิจกรรมนั้นเป็นการเลี้ยงเป็ดขุนในรูปแบบปศุสัตว์อินทรีย์ กล่าวคือ นายจิน พาลี จะเลี้ยงเป็ดด้วยอาหารธรรมชาติสลับกับการให้เป็ดหาอาหารกินเอง เป็ดจะโตเร็วได้น้ำหนักดีเมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงเป็ดด้วยอาหารสำเร็จรูปด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า ดังนี้

วัตถุดิบอาหารเป็ดลดต้นทุน :
1.ต้นกล้วยสด 1 ส่วน
2.ข้าวเปลือกหรือรำรวม 1 ส่วน

ขั้นตอน/วิธีการทำ :
1.นำต้นกล้วยสดๆมาสับด้วยมีดตามแนวขวางให้เป็นชิ้นเล็กๆ ใส่เตรียมไว้ในวัสดุผสม อาทิ กาละมังพลาสติก เป็นต้น
2.นำรำข้าวหรือข้าวเปลือกโรยลงไปผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันกับต้นกล้วยสดที่สับไว้แล้ว อัตราส่วน 1:1 (อย่างละเท่าๆกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณเป็ดที่เลี้ยง) จากนั้นนำไปให้เป็ดกิน

การให้อาหารเป็ด : นำวัตถุดิบทั้งหมดที่ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วเอาไปให้เป็ดกิน เช้า-เย็น โดยเริ่มให้เป็ดกินตั้งแต่อายุ 1 เดือนขึ้นไป สลับกับการปล่อยให้เป็ดออกหากินอาหารตามธรรมชาติ เช่น ไส้เดือน หอยเชอรี่ และแมลงอื่นๆ โดยใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงขุนเพียง 2-3 เดือน จะช่วยให้เป็ดโตเร็วและได้น้ำหนักดีตามที่ตลาดต้องการ เทียบเคียงกับการเลี้ยงเป็ดด้วยอาหารสำเร็จรูป


เรียบเรียงโดย : อภัย นามเพ็ง เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
จิน พาลี. สัมภาษณ์, 14 พฤศจิกายน 2556.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
27-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
25-36°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×