สัตว์เล็ก
สุกร
เทคนิคการเพิ่มสารอาหารให้กับสุกรด้วยต้นเบญจรงค์
19 ธันวาคม 2556
1,970
ปัจจุบันถือได้ว่ามีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเป็นจำนวนมากที่ประสบกับปัญหาในเรื่องของต้นทุนค่าอาหารที่สูง จึงได้ศึกษาหาวัตถุดิบมาเสริมควบคู่ไปกับอาหารสุกรที่ซื้อมา เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการเลี้ยงสุกร และก็ยังคงคาดหวังถึงผลผลิตที่จะได้ก็ยังคงเท่าเดิม จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ Farmer Info.จังหวัดชุมพร ที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอต้นแบบ อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ในการศึกษาถึงวิธีการเลี้ยงหมูหลุมแบบลดต้นทุนสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงด้วยวิธีการหาวัตถุดิบในพื้นที่ที่มีประโยชน์สำหรับสุกรมาเสริมให้สุกรกินด้วยต้นเบญจรงค์
คุณป้าประจิน ภู่ขวัญเมือง ปราชญ์ชาวบ้าน เปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอต้นแบบ อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เป็นศูนย์ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงหมูหลุมมานานกว่า 10 ปี มีแม่พันธุ์กว่า 25 ตัว และเลี้ยงหมูทั้งหมด 200 ตัว ได้ให้คำแนะนำสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรว่า สำหรับสุกรที่มีน้ำหนักตัวประมาณ 30 - 40 กิโลกรัมเป็นต้นไป ให้นำต้นเบญจรงค์มาให้สุกรกินเสริมควบคู่กับรำ โดยหามาใส่คอกให้สุกรไว้กินในช่วงตอนกลางวัน จะเป็นการเพิ่มสารอาหารจำพวกโปรตีน และวิตามิน ให้กับสุกรได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งยังสามารถลดต้นทุนในการซื้ออาหารของเกษตรกรได้ด้วย

หมายเหตุ : ส่วนใหญ่ต้นเบญจรงค์จะหาตามในสวนซึ่งจะขึ้นแซม ๆ กับหญ้า หรือถ้าไม่มีจริง ๆ ก็สามารถไปถอนต้นเบญจรงค์เอาทั้งราก ไปโยนไว้ตามสวนก็ได้เพราะต้นเบญจรงค์จะเป็นพืชที่ขึ้นง่าย และกระจายพันธุ์ออกไปเองตามใต้โคนต้นไม้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประจิน ภู่ขวัญเมือง. สัมภาษณ์, 29 ตุลาคม 2556.
เรียบเรียงข้อมูลโดย : นงพงา ไกรวิลาศ. เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-31°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
21-32°C
ภูเก็ต
25-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×