ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี
ปุ๋ยอินทรีย์และการผลิด
น้ำหมักปลีกล้วยเสริมความแข็งแรงของขั้วดอก-ขั้วผล ลดการหลุดร่วง
23 พฤศจิกายน 2558
10,700
สำหรับการปลูกไม้ผลสิ่งที่สำคัญและถือว่าเป็นหัวใจหลักของเกษตรกร คือการได้เห็นไม้ผลผลิดอกออกผลให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ ในทุกๆ ช่วงของฤดูกาล ซึ่งในการปลูกเกษตรกรแต่ละรายจะมีเทคนิควิธีการในการดูแลรักษาเพื่อเพิ่มศักยภาพปริมาณการติดผลที่แตกต่างกันไป แล้วแต่ความถนัดหรือแล้วแต่วัตถุดิบที่มีในชุมชนหรือบางรายอาจใช้ไสยศาสตร์เข้ามาช่วยเพื่อให้ไม้ผลติดดอกดีได้ผลดกตามที่ต้องการ
คุณวชิระ แขวงโสภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 2 จังหวัดระยอง ได้นำอีกหนึ่งสูตรวิธีการเพื่อช่วยให้ไม้ผลติดดอกดีได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ มาเผยแพร่ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดจันทบุรี ในช่วงรายการ Famer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรที่ปลูกไม้ผลได้นำไปใช้ในการบำรุงขั้วดอก ให้แข็งแรงไม่ร่วงหล่นง่ายและที่สำคัญจะช่วยให้ได้ผลผลิตที่ดีผลดกมีคุณภาพปราศจากสารเคมีอีกด้วย โดยมีวิธีการและรายละเอียดดังนี้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วชิระ แขวงโสภา. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง. สัมภาษณ์, 24 สิงหาคม 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
23-35°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×